Praleisti ir eiti į turinį

Algimantas Rusteika. Apie karą, kurio nebus

Tai, sakot, pabėgom nuo marksizmo į kapitalizmą? Vakarų demokratiją, laisvę, lygybę, brolybę? Gatvėse dainuojantiems prieš 30 metų sakė – gyvensim kaip Švedijoj! Ir tikrai tuoj taip gyvensim, dar tik kokio pusmilijonio atbėgėlių truputį iki pilnos laimės trūksta. Neomarksizmas, bolševikinė mažumos diktatūra, 72 lytys, totali propaganda, kitaip manančių persekiojimas ir policinė, viską iki smulkmenų kontroliuojanti draudimų ir baudimų valstybė ant slenksčio. E-ou, tinkiai vinkiai, Welcome!

Tai gal atgal į Rytų socializmą su “žmogišku veidu“, kur būsim jauni, gražūs ir laimingi? Kur buvo ta ubagų lygybė ir brolybė,  pigi daktariška ir pilnai laimei tik šikpopierio trūko? Bet ten jau seniai laukinis kapitalizmas, oligarchų siautėjimas, viskas dar labiau išvogta, subombarduotas iki pamatų ir ant žmonių kaulų atstatytas Groznas.

Kasmet manevrai, kaip greitai permesti Rytų Europos link gigantišką puolamąją grupuotę, paimti Suvalkų koridorių ir numesti atominę ant Varšuvos. Kariuomenė atvyksta į manevrus ir išvyksta, tačiau dalis permestų karinių resursų lieka ir kaupiami, kas leistų lemiamu momentu nuslėpti būtinų paruošiamųjų logistikos operacijų mastą ir padaryti puolimą tikrai netikėtu.

Kokia kankinanti dilema tikram patriotui ir tradicinės orientacijos žmogui! Pasirinkimas tarp ištvirkusios, mirštančios, save džiaugsmingai naikinančios Romos imperijos, kuri tave uždusins, prarys morališkai ir Aukso Ordos iš Rytų, kuri paims jėga, kai tik atsiras menkiausia, kasdien artėjanti galimybė. Pasirinkimas nuostabus: kas, pro kur ir kokia intencija tave dulkins – gėjų Europa ar Putino tradiciniai?

Briuselio-Strasbūro biurokratų Europa, kuri kariškai su savo surūdijusiais tankais absoliučiai bejėgė, nesugeba apsiginti net nuo barbarų antplūdžio su pripučiamomis valtelėmis ir pasodinta ant rusiškų dujų adatos, seniai yra militarinis ir politinis nulis. Amerika, pasirinkusi kultūrinį ir civilizacinį susinaikinimą, plūduriuojanti ant trilijonais kasmet leidžiamų tuščių dolerių, pralaimi pasaulines galios varžybas. Traukiasi iš visur ir rengiasi lemiamai kovai su Kinija. Vesti daugiau kaip vieno karo su sau lygiu priešininku ji nebepajėgi ir prioritetus jau pasirinko.

Išeinant Amerikai, nors tą ji ir stengiasi kompensuoti visokiausių sankcijų imitacijomis ir naujų raketų dislokacija, skirta bent jau išsaugoti esamą situaciją – jėgų pusiausvyra Europoje keičiasi nebegrįžtamai. Amerikai pradėjus rimtus veiksmus geopolitiškai stabdant Kiniją ir tam panaudojus visas savo pajėgas,  ką ji jau ir pasirinko, konvencionalaus karo atveju Vakarai Europoje neturėtų šansų.

Pagaliau vėl gyvename permainų laikais. Politinių, ekonominių ir karinių galių santykiui kintant, gobali įtakų persidalinimo krizė nebeišvengiama ir tik laiko klausimas, kada tai prasidės. Rusija kaip valstybė turi strateginį interesą – susijungti su nepaskandinamu Karaliaučiaus lėktuvnešiu ir ji tą interesą, atsiradus galimybei, neišvengiamai stengsis realizuoti. Ir bet kokios Amerikos krizės su Kinija atveju tai bus pradėta nedelsiant, viskas seniai paruošta, planai guli seifuose, manevruose viskas iki detalių numatyta, suderinta ir praktiškai išbandyta.

Manot, Tautos likimą lemiamu momentu sprendžia jos elitas? Jį mes praradome fiziškai per sukilimus, rezistencijas, papirkimus ir prisitaikymus, dabartinė politinė klasė yra tik savo padėtimi ir biudžeto įsisavinimais suinteresuotos infuzorijos. Kilus globaliai krizei dėl mūsų likimo susitartų mikliai ir  be mūsų – keletas skambučių iš kelių ambasadų ir viskas baigtųsi.

Delfiai ir LRT praplautų ir išskalautų tautiečių smegenis keliuose pakalikų “forumuose“ – argi pirmas kartas? Užkalniai, miliūtės ir tapinai palotų savaitę kitą ir niekas mūsų neokupuotų, kam tos išlaidos? Pora-trejetas sutartėlių ir būtume finliandlizuoti, įtraukti į vieningą, merkelinę Europą nuo Lamanšo iki Vladivostoko. Kas žino, ar būtume laimingi, bet mūsų elitas – tai tikrai.

Jie visada mus parduodavo, argi pirmas kartas? Klausiat, ką daryt mažiukams tokiame žiauriame ir neteisingame pasaulyje, kuris kitokiu negali būti? Ogi rasti kitus tokius – lenkus, čekus, vengrus, slovakus, latvius, estus. Ir padaryti tokią mūsų kainą, kurią neapsimokėtų mokėti.

Tam reikia mažai ir be galo daug – paimti likimą į savo rankas. Norint bent minimaliai užsitikrinti išorinį saugumą ir net ir tokio lygio, koks yra dabar, valstybingumo išlikimą reikia pirmiausia susitvarkyti šalies viduje. Didžiausias pavojus nacionaliniam saugumui dabar yra parazituojantis šalies elitas ir jo suformuota valdžia, be perstojo rėkianti apie pavojus nacionaliniam saugumui.

Europos provincijos savivaldybėj politikos seniai nebėra. Nes nėra partijų, o tik atskiros įtakos grupuotės – UAB Lietuva akcininkai, aršiai kovojantys dėl teisės sočiau pabūti prie vairo. Politinė sistema uždaryta nuo žmonių, partijų finansavimo sistema sukonstruota taip, kad neatsirastų naujų žaidėjų.

Totaliai užvaldyta žiniasklaida ir visuomenės lėšomis išlaikoma LRT, tapusi vienos partijos ir globalizmo viešųjų ryšių agentūra, užtikrina galimybę propaganda valdyti viešąją nuomonę. “Antisisteminė opozicija“, kontroliuojama saugumo struktūrų ir pilna įtakos agentūros, valdoma vienas kito aršiai neapkenčiančių napoleonų yra bejėgė ir skirta tik demokratijos farsui imituoti.

Šioje sistemoje jokios permainos politinėmis priemonėmis nebeįmanomos. Tik pati visuomenė, jei pajėgs, gali atsibusti ir pradėti žmonių prarastos valstybės atkūrimui būtiną atsinaujinimą. Bukalaurų valdžia savo bukumu davė tam progą ir gal būt paskutinį šansą, kuris dar gali būti sėkmingas. Pabandykim.

Komentarų: 1 »

 1. KARAS.
  Aukštas and Gražus Karo Vadas paskelbia mobilizaciją… Visuotinę.
  Net JAV piliečiai turintys Lietuvos pasą irgi mobilizuojami. Ir į karą išeina visi 2509238
  patrijotai mušti okupantų… Ar tikrai 2509238 piliečiai stos į
  kova su okupantais. Suskaičiuojam tuos kurie karo nekariaus:

  1- Nešcios paauglės bei moterys ir ikimokyklinio amžiaus vaikai. Ir visos
  gimdymo įstaigos vaikų ligonines ir jų personalai. Negi vaikai
  sėdės rūsiuose per visą karą? Vykstant karui moterys gimdys
  patriotus, o maži patriotai sirgs… Kodel saldžiūnai šią
  piliecių kategoriją gąsdina karu? Negražu. Gąsdinimu nėra
  skatinamas šauktinių gimdymas.
  2- Antra kategorija asmenys iki 21 metų. Paskaičiuojam:2018 metais mokyklą baigė
  31 640 moksleivių. Padauginam iš 21 ir gaunam 577500 vaikų iki 21 metų. Pusė
  milijono kurie nekariaus juos reikes maitinti prižiūreti ir auklėti.Ir gydyti. Jei Valstybė
  neleidžia jiems pirkti degtinės- tai manau neturi teisės siųsti į karą. Tai reiškia,
  kad visi mokiniai ir jų mokytojai kaip ir švietimo ministerija karo veiksmuose nedalyvaus.
  Mokiniai mokysis,o mokytojai juos mokins patriotizmo. Kodėl ši piliecių grupė
  turi gyventi nuolatineje Karo Ministro kurstomoje neva gręsiančio KARO įtampoje? Juk taip
  skatinama emigracija.
  3- Pirmosios dvi kategorijos maitinsis o jų auklėtojai gaus atlyginimus.
  Tad trečia kategorija bus maisto ir pramones prekių parduotuvės bei
  bankai. Juk sutiksit, kad ir karo metu reikės valgyti visiems civiliams… Maisto už dyka
  Maksimoje neduos. Kariai ir jų generolai pasiruošė maisto ir aprangos atsargu. Jiems ar
  karas ar taika… Jie pasiruošė viskam. Trečiajai kategorijai reiktu priskirti visus be
  kurių negali funkcionuoti pirmosios dvi kategorijos: elektros tinklai , dujininkai,
  kanalizacija ,vandens tiekimas, ryšio priemones. Tų negalima imti į kariuomenę ir
  Saldžiūnas per ėLėRTė neturetų ju gąsdinti karu. Ypač reiktu pasirūpinti kanalizacija
  Seimo rumuose. Juk užtries.Įsivaizduokit Žirmūnus tris vasaros mėnesius be kanalizacijos.
  Arba Šilainius visą žiemą be šildymo.
  4- Kategorija visi vyresni nei 65 metų senoliai. Visi neprigirdintys. Visi su blogu
  regejimu. Susipyke su protu. Taipogi morgai ir laidojimo įstaigos. Ir duobkasiai.
  Laidoti teks mirusius savo mirtimi taipogi ir karo veiksmuose. Ir priešo karių kūnus.Nepaliksi
  lavonų smirdeti kol karas pasibaigs… Pritariat?
  5- Šitoj kategorijoje bus ginkluoti policininkai kaimų įgaliotiniai kalėjimai blaivyklos.
  Gaisrininkai ir staliai.Karo metu vyks nusikaltimai gaisrai vagystes prievartavimai
  žmogžudystes apiplešimai. Ir tuos nusikaltelius kažkas tures sulaikyti ir nuteisti.
  Gaisrus uzgesinti . Karo metu gali būti jog gaisrų bus netgi kiek daugiau anei Taikos
  metu. Teismai kaip ir teisėjai bei prokūrorai į karą neis….
  6- Vaikų teisių Žiobienė priėmė įstatymą draudžianti vaikus iki 6 metu palikti vienus…
  Mobilizacijos istatyme turi buti numatyta, kad draudžiama kviesti į kariuomenę tevus vaikų
  iki 6 metų. O jei tai vieniša mama – ir jų senelius.
  7- Visi ūkininkai auginantys veršius bei karves runkelius bei bulves liks jų auginti ir per
  karą. Maisto civiliams reikės…Tai manau kad visi gamintys auginantys ką nors valgomo turės
  būti atleisti nuo karo kariavimo.
  8- Narkomanai…. Taip taip draugai. Narkomanai alkoholikai netarnaus Tevynei. Kiekvienas šauktinis duos kraujo analizams ir bus ištirta ar jis nevartoja narkotikų. Jei testas bus teigiamas – narkomanas bus atleidžiamas nuo garbingos pareigos ginti Tevynę ir mirti už privatizuotus miškus bei ežerus. O gal jūs norėsite duoti narkomanui pavairuoti tanką ar biški papilotuoti bomboneši? Šiai kategorijai priklausys Lietuvos piliečiai vaikščiojantys su maikėmis ant kurios nupieštas Putinas. Ne ne medis. Rusijos Prezidentas.(kas deja nėra uždrausta Įstatymais) Taip pat
  tie kurie lankėsi Gazmanow Oleg koncerte. Tikiuosi saugumas turi jų sąrašus? Taip pat tie kurie kostiumo atlape įsisega Jurgio juostelę. Ar Džiordžio… Ai – Georgijaus. Nors tai nėra uždrausta įstatymais – Seimo narių vietoje aš jiems ginklo neduočiau ir šovinių neduočiau.
  Štai draugai trumpas sąrašas piliečių kurie neturėtų būti siunčiami į karą o valdžiagyviai turėtų pasirūpinti maisto kuro medikamentų atsargomis civiliams nenumatytiems atvejams.

  Patinka

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: