Praleisti ir eiti į turinį

Remigijus Šimkus. Nieko neturėsite ir būsite laimingi! Eksperimentas tęsiasi.

Kas projektuoja ateitį?

Tiems, kas domisi procesais vykstančiais pasaulyje, žino, kad yra toks  Dawoso forumas (Pasaulio Ekonomikos forumas). Jame, be visų kitų pasauliui svarbių klausimų yra pateikiamos pasaulio  valdančiųjų gairės žmonijos ateičiai.  Jas pristato  ne valdantieji, o  pasaulio valdančiųjų  parinkti  atstovai: ekonomikos, bankininkystės, verslo, politikos lyderiai, žurnalistai, intelektualai, kiti žmonės įtakojantys pasaulio raidą. Kai kada, kaip atitinkantys lūkesčius, pakvietimus gauna ir mūsų lyderiai. Tikrų valdančiųjų, pasaulio tvarkos režisierių, mes ten nematėme ir niekada nematysime.  Jie niekada nesirodo viešai. Kodėl- atsakymas labai paprastas: mes gi nedarom susirinkimų su savo naminiais gyvūnėliais…Manau grubiai, bet pakankamai vaizdžiai ir trumpai paaiškinau.

Dawoso forumas įsteigtas kaip paramos fondas. Nuo pirmo susirinkimo jį organizuoja intelektualas , profesorius Klausas Martinas Schwabas.  Tautybė –  žydas, o jo mama- Rotshildų kilmės. Tai pasaulio galingųjų klano atstovas.

PEF įsteigtas 1971 m. ,tada vadinosi Europos vadovų forumu. Didinant įtaką pasauliniu lygiu, 1987 m. pavadinimas pakeistas. Taigi, tai labai solidus, ilgametes tradicijas ir autoritetą turintis valdančiųjų ruporas. Susirinkimai organizuojami po visą pasaulį, bet tik Kinijoje  vyksta kasmet:  ,,Kasmetinis naujų lyderių apdovanojimas‘‘. 

Minėtas Klausas Martinas Schwabas yra ir Kauno technologijos universiteto  garbės daktaras. Taigi, tas žmogus yra publikavęs eilę knygų, iš kurių dvi aktualios visam pasauliui, o tuo pačiu ir mums: Ketvirtoji pramonės revoliucija (2016 m.) ir ,,COVID-19: Didysis perkrovimas‘‘(2020 m.) Sutapimas ar ne (jais aš netikiu), bet tos dvi knygos, kaip vienos dvi dalys, tik antra parašyta su 4 metų pertrauka.  Pirmojoje rašoma kas vyksta dabar, kas negerai ir kas turėtų vykti ateityje pramonės, ekonomikos ir socialinėje srityse, ko reikėtų siekti ir kaip keisti pasaulį. Daug  dėmesio skirta  žmogaus vietai dabarties ir ateities pasaulyje. Ją skaitant galima įžvelgti ir rūpestį žmonėmis, nelygybės problemomis, sveikatos, švietimo, kitų problemų sprendime, atsižvelgiant į naujų technologijų vystymą ir panaudojimą žmonių gerbūviui.

COVID-19: Didysis perkrovimas

O  antroji, dalies analitikų vertinama daugiau ne kaip metų knyga, kiek 2020 m. skandalas. Knygoje atviru tekstu išdrąsėjęs nuo sėkmės perkraunant pasaulį, Švabas dėsto, kad  pasinaudojant pandemija, tą ateitį jau pradėjo įgyvendinti. Tik ta ateitis, kaip jaučiame savo kailiu, disonuoja  su tuo, ką teigė pirmoje knygoje. Čia nėra jokio rūpesčio žmogumi, tik vienos bėdos, tame vadinamame ,, šviesios, modernios ateities žmonijos kūrime‘‘. Dabartinis bandymas nėra pirmas. Esant kiaulių gripui, jiems nepavyko sukelti paniką pasaulyje 2009 m., todėl perkrovą atidėjo. Valstybės dengė  bankininkų išvogtus pinigus, paprastų žmonių sąskaita. Tada kiaulių gripu buvo užsikrėtę žymiai daugiau gyventojų ir mirtingumas buvo didesnis. Tačiau dabar- pavyko. Tad pasaulis pasikeitė negrįžtamai. Kad būtų suprantamiau, koks tų knygų svoris, galima grubiai padaryti analogiją: pirmoji, kaip Karlo Markso ,,Kapitalas‘‘ antroji – kaip V.Lenino veikalas: ,,Ką daryti‘‘. Tos knygos tuo pačiu yra ir tęsinys Karlo Markso ir V.I.Lenino veikalų. Gal dabar mieli skaitytojai suprasite, kodėl niekada nebuvo pasmerktas bolševizmas ir marksizmas, skirtingai nei fašizmas. Fašizmas buvo primityvi tautų, rasių pjudymo ideologija, visiems lengvai suprantama ir aktuali tam laikmečiui, naudota vienos tautos ir rasės iškėlimui virš kitų. Tačiau Marksizmas ir leninizmas-ideologija unifikuota visoms pasaulio tautoms ir laikams, todėl savo aktualumo ir svarbumo neprarandanti ir šiandien. Jos pagalba pasaulio elitas vėl pjudo rases, įvairias mažumas, tautas, religines bendruomenes, socialinius sluoksnius, maišo skirtingo socialinio išsivystymo, skirtingų kultūrų, skirtingų religijų žmones vienus su kitais. Tai daroma specialiai, tam negailima lėšų darant migrantų karavanus, organizuojant jų perkėlimą laivais, pervežimą autobusais. Tam, kad kelti įtampas, maištus, revoliucijas, chaosą, pilietinius karus, pasinaudojant toje ideologijoje pagrindiniais postulatais apie visų brolybę ir lygybę ir neišvengiamą klasių kovą. O kaip rezultatą jau turime: ANTIFA, Black-lives-matter, LGBT ir jų agresyvią ideologiją, komunistuojantį jaunimą, revoliucijas artimuosiuose rytuose ir šiaurės Afrikoje, Izraelio įtampą su Palestina ir iš to išplaukiantį terorizmą, įvykius Ukrainoje, Abchazijos, Osetijos, Padniestrės užšaldytus konfliktus, ypač svarbų konfliktą Sirijoje, kuris neišvengiamai virs tiesioginiu konfliktu tarp Rusijos ir Turkijos. Viskas tik tam, kad skaldyti ir valdyti, o pagrindinis tikslas šiuo metu- sugriauti JAV, nes to nepadarius, marksizmo- leninizmo per visą pasaulį neįgyvendinsi, ypač, jei tą šalį valdys patriotai respublikonai su Donaldu Trampu priešakyje.

Pasaulio perkrovėjai jau nesirenka  priemonių tikslams siekti: JAV rinkimus pavertė visišku farsu, nusispjovę į demokratinius, teisinius , bendražmogiškus principus, puikiai veikusius kai jiems tai buvo naudinga vakarų šalyse. Į valdžią JAV sustatė demensinius senukus, visiškai neįgalius, ką tai spręsti. Jau dabar už prezidentą, visus svarbius klausimus sprendžia vice prezidentė, kuri ir turėtų perimti greitu metu jo funkcijas. Bidenas per pirmą spaudos konferenciją užmiršo Pentagono pavadinimą, savo sekretoriaus vardą ir pavardę. Juokas per ašaras, tačiau pasaulio perkrovėjams  puikiai sekasi: JAV BVP 2020 m. smuko 17%, kitose šalyse mažiau, tačiau retoje šalyje pavyko pabaigti su pliusu. Skolos išaugo drastiškai. Ir tai tada, kai:

Kinijoje su krize susitvarkyta puikiai!

 Pasiektas šiam laikmečiui stulbinantis 6 % augimas. Todėl Kinija globalistų visam pasauliui pristatoma kaip pavyzdys su jos dviejų kontūrų ekonominiu modeliu, visiškai ignoruojant masinius žmogaus teisių, demokratijos, žodžio laisvės, religinės laisvės pažeidimus. Neužkliūva Uigūrų perauklėjimo stovyklos, Tibeto okupacija. Neužkliūva pramonės gamyba pigiausiais ir taršiausiais būdais, ir dabar ten kas savaitę atidaromos dvi stambios elektrinės kūrenamos anglimi, agresyvėjanti užsienio politika, Honkongo inkorporavimas, spaudimas Taiwaniui visais įmanomais būdais, net kariniu. Neužkliūva įdiegta visoje Kinijoje žmonių sekimo sistema, pasinaudojant  5g technologija. Nei įvesta reitingų Sistema, kai už smulkius nusižengimus valdžiai ir tvarkai, mažinamas reitingas ir žmogaus, jo šeimos galimybės, o už paklusnumą ir atsidavimą režimui, reitingas didinamas.

Ar stosime į Kinijos komunistų partiją?

Naujieji Marksistai (Karlas Schvabas ir jo kompanija)  pasišovę padaryti tą patį, ką darė jų tėvai, seneliai, protėviai pirmo ir antro pasaulinių karų metu ir dar daug amžių anksčiau. Reikia viltis, kad tokių masinių žudynių neišvysime, kokios buvo Rusijoje, kai, užgrobus valdžią perversmo metu, buvo  išžudyti 20 mln. tos šalies žmonių (a la revoliucijos ir pilietiniame kare), tame tarpe 5 mln. niekuo nekaltų inteligentų, suaugusių ir vaikų.  Dabar viskas kiek kitaip, bet iš esmės- niekas nepasikeitė. Šitam perkrovimui tautos buvo ruošiamos ilgai, ne išimtis ir Lietuva. Jau kuriantis Sąjūdžiui, buvo parinkti žmonės, kurie mus ves į nepriklausomybę ir į jos praradimą stojant į ES, bet taip, kad to nesuprastume. Taip pat, jie turėjo  prichvatizuoti ponams pusvelčiui ūkį , kai ką net už 1 Eurą sugebėta ,,parduoti‘‘ (Mažeikių nafta),  tai pateikiant kaip gėrį ir kad niekas neprieštarautų. Taip pat  uždaryti Visagino atominę elektrinę, kurią uždarius pavirtome energiją perkančia provincija. Ir tai dar ne viskas: netekę savo pramonės ir savarankiškos energetikos, milijono darbingų žmonių, netekome pajamų šaltinio, tad kaip ir daugelis kitų šalių, buvom įklampinti į skolas. Mes esame praskolinti tiems patiems veikėjams, kurie mums užtaisė šį perkrovimą , kurie neužilgo pareikš sąskaitas apmokėjimui. Įdomu, po to perkrovimo dar ant savo žemės vaikščiosim, ar ant tų ponų?

Mums buvo pakišti įvairių struktūrų bendradarbiai, tą užduotį įvykdė, net savo tikrąsias biografijas sugebėjo išsisaugoti iki naujo perkrovimo pradžios. Tikri informacinio karo ąsai. Jiems beliko atlikti paskutinį akordą – įvesti diktatūrą, nes viskas jau paruošta, beliko nuleisti vėliavas. Ir jie tą padarys, kai bus pasakyta.

Būsimi naujo režimo įgyvendintojai, jau sukišti į valdžią praktiškai visose pasaulio šalyse. Tos šalys, tame tarpe ir Lietuva, priėmė įstatymus, leidžiančius malšinti protestuojančius žmones ne tik policijai, bet ir kariškiams. Visur žmonės pratinami prie paklusnumo ir jo ribos jau nustatytos per 2020/2021 m. lokdaunus . Liko paskutinis akordas, nors pasiruošimas jam,  vyko ilgai: nuo Bitlų, Gėlių vaikų eros. Užaugo net trečia besilinksminanti, lengvai gyvenanti karta, kuri ir numatyta palaidoti tą sotų, gerą gyvenimą. Žmonių , žinančių diktatūros skonį, Vakarų Europoje praktiškai neliko. Tokie žmonės gyvena Rytų Europoje ir tik jie dar pamena, ką reiškia diktatūra, ir tik jie yra vieninteliai, kurie gali gelbėti Vakarų pasaulį: Lenkija, Vengrija, Čekija, Slovakija. Jei pabusime, tai ir Baltijos šalys prisidės prie jų. Ir manau, kad po Šeimų maršo , taip ir nutiks. Jei mąstysime pilvu, ar dar žemesne vieta, kaip mūsų seimas, beliks stoti į Kinijos komunistų partiją…

Žmonija įviliota – spąstai užsidaro!

Žmonija jau įviliota į spąstus, kurie greitai užsidarys. Daugybę metų  kvailinti kažkokiomis tai pro vakarietiškomis vertybėmis (yra tik bendražmogiškos),  žmonės pasimetė, gyveno pagal jiems įsiūlytą moralę, prigimtį griaunantį gyvenimą. Sodomizmas, satanizmas, paleistuvystė tapo norma.  Šeimą griaunančias vertybes, priėmė kaip tikras, todėl gyvenimą supranta kaip dinderio mušimą savo malonumui.  Vakariečiai vyrai, negali pastovėti už save, ką jau kalbėti, kad jie stos ginti savo kultūros, tradicijų ir moralės, kurios jau nebėra. Ar tokie gali ginti savo Tėvynę… Merginos jau nebėra šeimos židinio saugotojos, suvyriškėjusios, periminėja ištižusių vyrų funkcijas, elgiasi kaip būdinga vyrams. Šeima daugeliui žmonių tapo nebe vertybe. Tokie žmonės nebeturi dėl ko gyventi ir neturi dėl ko aukotis. Jie gyvena šia diena, persisotinę malonumais ir reikalaujantys vis naujų. Kaip žinia, tam nėra nei galo, nei saiko. Visuomenė buvo nukreipta savęs susinaikinimo kryptimi. Bejėgė, bestuburė , ji atsidūrė ten, kur dabar yra ir pasikeisti greitai nebegalės ir nespės.

Kas vykdo perkrovimą?

Perkrovimą jau vykdo dabar esantys šalių lyderiai. Pasižiūrėkite nuodugniai jų biografijas ir suprasite, kokiai ideologijai jie atstovauja. Jų prastūmimas į valdžią vyko už perkrovos organizatorių pinigus ir per jų įtaką. Nei vieno Vakarų pasaulyje, o ir daugumoje kitų, dabar valdžioje nėra, kurio tėvai, seneliai nebuvo marksistinės – lenininės ideologijos šalininkai ar įvairių spec. tarnybų darbuotojai. Jaunesnioji karta, tai naujieji liberalkomjaunuoliai, paruošti informaciniam karui, bet ne analitiniam mąstymui. Net neabejoju, kad dauguma jų tiki tomis a la Europietiškomis globalistinėmis vertybėmis, tik patys nesupranta, kuo tiki: velniu ar dievu? Kai kurie išmokyti Harvarduose ir Kembridžuose. Geros mokyklos, bet pažiūrėkite, kas jų steigėjai ir finansuotojai. Ten formuojama globalistinė – sodomistinė ideologija. Grįžę į Lietuvą , jie nė nenutuokdami dirba kaip penkta kolona, griaunanti mūsų vertybes, gyvenimo būdą, kultūrą. Kartais, kai juos išgirsti kalbant, atrodo, geriau jau būtų ten jie ir likę…, o dar kaip atrodo kai kurie,- kaip visiški ligoniai… Grįžę dauguma dirba globalistų remiamuose fonduose, viešose įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose, net nesuprasdami, kad vykdo ardomąją veiklą, kad griauna savo Tėvynę! Naudingų idiotų netrūko visais laikais, o ypač šiais, kai IT technologijos prikemša dar daugiau šlamšto į galvas, o protui vietos nelieka. Ne paskutinėje vietoje ir pinigai, lengvi pinigai. Jų negaili turtingi ponai savo komjaunuoliams, kad prastumtų į valdžią. O jau tada atėjus valandai x, darys ką reikia. Vienas bandymas įvesti diktatūrą jau buvo, bet tik aktyvių žmonių dėka, buvo atidėta. Mūsiškiai Sorošiukai, kaip visada pirmieji, vykdydami ponų nurodymus. Jie labai stengiasi, nes jei pavyks, jie ir liks valdyti mūsų teritoriją: perskirstyti, nacionalizuoti turtą, administruoti jiems paskirtą teritoriją ir galbūt, kaip labiau nusipelnę, galės turėti daugiau už kitus, na, kaip Orwelo gyvulių ūkyje…

Ko galima tikėtis po perkrovimo?

Atsakysiu labai trumpai – Kinijos modelio, su kai kuriais niuansais. Kam tai įdomu, lengvai rasite internete. Bendras tikslas- sumažinti žmonių vartojimą, sumažinti žmonijos invaziją į gamtą, sumažinti taršą. Siekiai kilnūs, bet jie bus įgyvendinami mažinant žmonių populiaciją, mažinant vartojimą aukšto ir vidutinio pragyvenimo šalių sąskaita. Tai palies ir mus. Vakarų šalių lygis nusiris iki Rytų Europos lygio, o Rytų Europos, smuks į  TSRS laikų pragyvenimo lygį. Tie, kurie ir dabar vos galą su galu suduria (o tai didžioji dalis žemės gyventojų), jiems ekonominis smukimas nenumatytas, nes nėra kur smukti.., bet neišvengiamai perkrovimas ir juos palies, bet tai jau kirs per demografiją…

Didysis perkrovimas ,,palengvins‘‘ daugumos Vakarų šalių gyventojų (teršėjų ir kitų visų pasaulio bėdų sukūrėjų),  gyvenimą: paliks be rūpesčio dėl turto turėjimo, rūpinimosi juo, be galvos sukimo per rinkimus už ką balsuoti. Viskuo bus pasirūpinta ir už jus pagalvota. Beliks kaip Laisvės partijos chebrytei, džiaugtis gyvenimu: paleistuvystė, narkotikai, iškrypimai, degradacija bus pageidaujami reiškiniai, nes tai prisidės prie žmonijos depopuliacijos ir natūralios protingesnių individų atrankos, kurie ir liks tarnauti valdantiesiems. Vaikus planuos, augins ir sau tarnais darys  korporacijos, padedamos nevyriausybinių organizacijų.  Vyresnioji karta jau panašiai yra gyvenę buvusioje TSRS, tačiau aktyviajai jaunimo daliai, kuri turi ar planuoja kurti verslus, gyventi savarankiškai ir nepriklausomai, deja teks darbintis pas ponus ir gyventi iš jų malonės. Kiek, kada ir kokios laisvės turėsime, už ką būsime baudžiami, ar skatinami,  priklausys nuo dirbtinio intelekto programos algoritmų ir tų algoritmų kodų turėtojų. O kodai bus pas ką?- manau atsakymą jau žinote,  pas tuos pačius, tik dar galingesnius, dar turtingesnius, nei prieš perkrovimą.

Planuose nėra numatyta jokių rinkimų, tautų, kultūrų. Visas pasaulis turėtų tapti visų namais su viena masine kultūra: be sienų, visi migruoti laisvai kur tik pageidauja, kontroliuojami iš vieno centrinio serverio ir vienos valdžios visiems. Tai yra, planuojama sukurti vieną  skaitmenizuotą, unifikuotą Žmonių ūkį (gyvulių ūkį),vieną burbulą, populiaciją, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi.  Lietuvos teritoriją valdytų kaip kokią guberniją( taip jau ir yra) jų paskirti prievaizdai ir ne vyriausybinis sektorius- ideologiniai komisarai. Dalis turto būtų perimta korporacijų, dalis nacionalizuota ir perimta valstybės. Tą turtą valdytų paskirti administratoriai, atsiskaitantys ne gyventojams, o korporacijoms, nes ne visas turtas neša pelną ir ne visada, ypač tokių pokyčių metu.

Ar tai įmanoma įgyvendinti?

Taip, jei toliau žmonija, kaip avių banda, leis su savimi eksperimentuoti, save čipuoti, kontroliuoti, spąstai bus uždaryti! Yra vienintelis kelias, nepasiduoti Jų kliedesiams. Tai, ką jie planuoja, prieštaraują pagrindiniam Dievo kūrinijos principui – pasaulio dualumui. Tokia sistema panaikina priešingybių kova ir stabdo progresą, kitaip sakant – natūralią evoliuciją. Viskas, kas prieštarauja bendražmogiškoms vertybėms, egzistuojantiems dėsniams, anksčiau ar vėliau žlunga. Pasaulio užkariautojų žmonija matė daugybę, bet viskas baigėsi griūtimi, kuri visada nusinešdavo daugybę aukų. Taip bus ir dabar, jei Jų nesustabdysime!

P.S. Jei kas manot, kad tai kliedesiai, nepyksiu. Duok Dieve, kad taip ir būtų!

Pagarbiai –
Remigijus Šimkus

17 Comments »

 1. Jūs absoliučiai teisus. Deja. Bet man kažkodėl atrodo, kad kritinį tašką mes jau pramiegojom. Kažkaip per ilgai mūsų inteligentija kuičiasi – niekaip į vieną kumštį susivienyti negali.Gal jūs pabandykit juos į protą sugražinti? Aš turiu galvoje tą pažangiąją inteligentiją, ne pseudo. Ačiū jums už straipsnį ir sekmės…

  Patinka

 2. … tokia įvykių seką buvo matoma senokai…., tačiau apie tai kalbant su žmonėmis juos neįmanoma buvo prižadinti…labai gaila …matomai miegančiuosius prižadinti galima tik vieninteliu būdų….RIMBU, kuris virš jų yra pakabinamas.., beje daugelis tai jautė ir tylėjo

  Patinka

  • Vaikeli,niekas nepriima už tiesą.Tai tiesiog galima tolimesnių įvykių seka,sprendžiant iš to,kas jau įvyko ir vyksta dabar.
   Jei kas netinka,pateik savo versija,padiskutuosim ir ties tavąja.

   Patinka

  • Kaip ir buvo minėta straipsnyje, mokyklose bei medijos/ televizijos užprogramuoti liberalkomjaunuoliai negali matyti tiesos – per daug jau jų smegenėlės praplautos… o jiems gi teks su tuo švabizmu/ globalistiniu socializmu reikalų turėti visą jų likusį gyvenimą…

   Patinka

 3. Netikintiems rekomenduoju atsidaryti tos ne pelno, atseit, organizacijos puslapi ir pasistudijuot.
  Naujausias straipanis
  Meanwhile, China has put in place an app-based health code system that uses travel and medical data to give people a red, yellow or green rating indicating the likelihood of them having the virus – and whether or not they can walk around freely.
  https://www.weforum.org/agenda/2021/04/coronavirus-covid19-vaccine-passports-travel/

  Patinka

 4. “In the future it will be a question of finding a way to reduce the population. We will start with the old …then the week and then the useless … and especially the stupid ones.
  We will get rid of them by making them believe it is for their own good. We will find something or cause it, a pandemic that targets certain people … a virus that will affect the old or the fat, it doesn’t matter; the week will succumb to it, the fearful and the stupid will believe it and ask to be treated.
  We will have taken care to have planned the treatment , a treatment that will be the solution. The selection of idiots will thus be done… they will go to the slaughterhouse on their own.”
  -Jacques Attali , French-Jewish” shadow President of France”, interviewed in 1981 by Michael Salomon, “Les Visages de I”avenir French original text at http://www.profession-gendarme.com

  Patinka

  • Čia yra melas. Jacques Attali savo knygoj niekur taip nerašė. Pavyzdys kaip sklinda propaganda tarp neišprususių, kurie net nesugeba patikrinti originalaus šaltinio.

   Patinka

   • Knygoje nerašė, interviu sakė… gi parašyta. Ką, argi nebaisu teisybę girdėti?

    Patinka

   • Ne knygoj, o interviu sakė… šaltinis gi nurodytas, tiesa, jis prancūzų kalba. Įsiskaitykite prieš komentuodami… Nejaugi taip baisu teisybę girdėti?

    Patinka

 5. Gerbiamas Remigijau, esu Jums labai dekinga, Jusu lupomis kalbejo tiesa. i viska ziurejote lyg is paukscio skrydzio, ir viskas jums matesi kaip ant delno. jus Lietuvos sakalas!

  Patinka

 6. Šiandieniniame pasaulyje tamsios jėgos, siekdamos apmažinti žmoniją ir ją pajungti savo egoistiniams tikslams, per parsidavėlišką ir nesąmoningą valdžią ir jos parankinius bei tokias pačias masinės informacijos priemones, veikia visomis šėtoniškomis išgalėmis – gąsdina, supriešina žmones, apriboja jų laisvę bei veiklą, stumia į pragaištingą vakcinavimą.
  Dar daugiau, tamsios jėgos plačiai naudoja ir aplinkos teršimą cheminėmis bei elektroninėmis priemonėmis, kenksmingą ne tik žmonijai, bet ir visai mūsų planetos gyvybei.
  Visa tai, ir pasėta baimė bei netikrumas žemina žmonių skleidžiamų virpesių dažnumą, sukelia ligas, neharmoningą gamtos stichinių jėgų pasireiškimą, chaosą visuomenėje.
  Kad išliktume, padėtume kitiems, ir pasitarnautume ateinančioms kartoms, būtina – bet kokiose aplinkybėse, kiekvienam atsilaikyti prieš tamsių jėgų stūmimą į PAVALDŽIOS AUKOS POZICIJĄ, ir visada jaustis VISUOTINIO TĖVO KOSMINĖS ŠEIMOS NARIU, bendrauti su TĖVO DVASIA, esančia mūsų prote. Ypač reikalingas, kiekvieno – NEPALENKIAMAS ŠVIESUS NUSITEIKIMAS, IR VIENINGAS KREIPIMASIS Į DANGIŠKUS TĖVUS – IŠTIRPINTI TAMSIŲ JĖGŲ UŽMAČIAS, IR NUKREIPTI ŽMONIJOS VYSTYMĄSI – PAGAL EVOLIUCINĮ KŪRINIJOS TĖVO PLANĄ.
  Jau daugelyje pasaulio kraštų, žmonės suprantantys Dievo Tėvystės ir visų žmonių brolystės esmę, savo nuoširdžias maldas (20 val. – šeštadieniais ir kitomis dienomis, ir net bet kuomet) – nukreipia į TAIKOS, MEILĖS, IR VISUOTINĖS GĖROVĖS KŪRIMĄ PASAULYJE.
  Šiam reikalui, dar prieš beprotystės chaoso pradžią, Dangiškieji Globėjai mums pateikė pačią veiksmingiausią apsaugos ir išlaisvinimo priemonę – GALINGĄ MALDĄ (tarti garsiai, su įsitikinimu, įsakmiai; kartoti):

  „TĖVE, UŽDEK MANĘ — KAIP TŪKSTANTĮ SAULIŲ !

  AŠ ĮSAKAU, KAD TAMSA, VISUOSE JOS PASIREIŠKIMUOSE — BŪTŲ IŠTIRPINTA ŠVENTOSIOS DVASIOS ŠVIESOS !

  TEBŪNA TAVOJI VALIA, TĖVE, KADANGI AŠ ESU — TAVOSIOS VALIOS ĮRANKIS !“

  (Vertimas iš rusų k. – http://www.tmrussia.org/ru/nebesnye-transkripty/eto-budet-perelomnyy-moment)
  (žiūr. originalą anglų k. – Trinity Teacher Uteah: I deputize you as ambassadors of Christ Michael | Teaching Mission in Russia (tmrussia.org).

  Patinka

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: