Praleisti ir eiti į turinį

Vygantas Raulinaitis. LR Konstitucija nebesvarbi, kai valdžia prisiima teisę kritikuoti ją kritikuojančius

Sausio pabaigoje iniciatyvus LR pilietis išsakė kritiką LR Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkui V. T. Raskevičiui, išvardindamas gana konkrečius dalykus, ką šis pirmininkas daro ne taip ir ko nedaro. Pilietis raštu pareikalavo šį pirmininką pakeisti bei pakvieti kitus LR piliečius palaikyti tokią jo iniciatyvą.

Atrodytų reikalas savo esme paprastas, tokių reikalavimų yra buvę daug, vėliausias dėl P. Gražulio, kai buvo surinkta 700 menininkų parašų. Tačiau šiuo atveju iki vasario 15 d. 9 valandos ryto iniciatyvą palaikė 365 440[1]asmenų, tiesa, vėliau šis skaičius buvo nežymiai patikslintas.

Akivaizdu, kad per tokį trumpą laiką buvo pasiekta neįprastai didelė visuomenės parama šio piliečio iniciatyvai. Matyt todėl supuolė įvairūs valdžios apologetai aiškinti apie neatitinkamą „peticijos“ formą, samprotavo apie negalimumą laikyti tikrais „parašais“ išreikšto iniciatyvos palaikymo. Visi jie kritikavo viską, nuo iniciatoriaus neišprusimo, prastos išsakytos kritikos teksto kalbos kultūra ir pan., bet nebuvo besigilinančių į kritikos esmę, jos pagrįstumą. Girdėjome tik kritikos kritiką, net buvo sakoma, kad tokiu būdu bandoma kolektyviai priekabiauti prie seksualinei mažumai priklausančio pirmininko, grasinta už tai baudžiamąja atsakomybe iniciatoriui ir palaikytojams. Buvo netgi toks signataras, kuris pateikė iniciatoriui ultimatumą ir reikalavo atvykti pasiaiškinti, taip demonstruodamas elementarų nesuvokimą, kad laisvam LR piliečiui jie neprivalomi.  

Tokie valdžios apologetų ir naudingų idiotų veiksmai nebuvo verti atskiro aptarimo, kol jie neskambėjo iš aukštas pareigas valdžioje užimančių asmenų.

Platesnio aptarimo vertas dviejų europarlamentarų A. Kubiliaus ir R. Juknevičienės (ELP frakcija EP) 2021-02-25 vaizdo pareiškimas (https://www.facebook.com/kubilius.lt/videos/1303737646674933), kuriame jie tiesiog užsipuola LR pilietį dėl iniciatyvos reikalauti T. Raskevičiaus atstatydinimo iš LR Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininko pareigų. Nežiūrint, kad tokią iniciatyvą palaikė daugiau kaip 300 000 kitų LR piliečių, pateikdami savo asmens duomenis iniciatoriui, šie du europarlamentarai T. Raskevičiaus atstatydinimo iniciatorių apkaltino tariamos neapykantos T. Raskevičiui kurstymu, „nukreiptu ir prieš visą Lietuvą“ (0:59).

Europarlamentaras A. Kubilius teigia, kad „yra visiškai neteisėtai naudojami asmenų duomenys ir neaišku iš kur jie yra paimti“ (2:53), nors jokie LR įstatymai nedraudžia bet kuriam LR piliečiui naudotis legaliai LR prieinama apklausų administravimo programinė įranga „Google Forms“, įtraukta į nemokamo žiniatinklio „Google“ dokumentų redaktorių rinkinio, kurį siūlo „Google“, dalį (https://docs.google.com/forms/u/0/).

Europarlamentaras A. Kubilius teigė, kad „kitaip kaip nusikalstamu veikimu, laužant Konstitucija, to negaliu pavadinti“ (4:15). Jis tą LR piliečio inicijuotą apklausą vadina „bandym[u] kurstyti minios neapykantą, remiantis pačiais juodžiausiais metodais, yra tai, kas turi būti stabdoma nuo pat pradžios“ (4:43). Šis europarlamentaras tokiu savo vertinimu kėsinasi į kiekvienam piliečių garantuotą nekaltumo prezumpciją, bet kartu ir siekia riboti LR piliečio teisę, laiduojamą LR Konstitucijos 25 str. 2 dalyje, laisvai rinkti informaciją.

Negana to, europarlamentaras A. Kubilius kelia klausimą „kur yra Lietuvos institucijos <…>, Lygių galimybių <…>, įskaitant prokurorus, kurios turi reaguoti“ (5:28) taip tiesiogiai siekiamas daryti įtaką valstybės įstaigoms, kad šios imtųsi veiksmų prieš kritikos inciatyvos besiėmusį LR pilietį. Tokie šio europarlamentaro veiksmai yra visiškai nesuderinami su įtvirtintu valdžių atskyrimo principu.

Toliau vaizdo pareiškime europarlamentarė R. Juknevičienė teigia, kad „kažkas turbūt nori, kad Lietuva skambėtų ES kontekste“(7:37), sako, kad „ugnį užkūrė Karbauskio rankomis“ (8:25) neva Europoje Žalieji jau „inicijuoja rezoliuciją pasmerkti Lietuvai už tai ką <…> planuoja daryti Karbauskis“ (9:57), kuris anot Juknevičienės „išėjo iš parlamento, matyt, būtent dėl to, kad tokias hibridines atakas ir organizuotų prieš Lietuvą, tai <…> jis tikrai ten stovi už to“ (10:28). Taip ši europarlamentarė stengiasi sumenkinti minėtą iniciatyvą ir kartu siekia apšmeižti minėtus asmenis, kas prieštarauja europarlamentarų veiklos principams.

Šie du europarlamentarai abejoja LR piliečių teise laisvai ir savanoriškai pateikti savo asmens duomenis kitam jų laisvai pasirinktam asmeniui. Europarlamentarė R. Juknevičienė sako, kad „tai dalykas susijęs su duomenų neteisėtu naudojimu“ (11:42), jai antrina ir A. Kubilius teigdamas, kad tai „yra sugeneruoti duomenys – vardas, pavardė ir telefonas asmeninis, tai padaryta per Google ir Telegram platformas“ (12:08), neva tokie duomenys „laikomi asmeniniais duomenimis, kuriuos saugo įstatymas, ir neteisėtas disponavimas šiais duomenimis, nebūnant registruotu duomenų tvarkytoju, <…> ir duomenų įgijimas yra galimai nusikalstama veika“ (12:24). Šie du europarlamentarai demonstruoja elementarų nesupratimą ir nesuvokia, kad kiekvienas LR pilietis gali laisvai tvarkyti kitų piliečių jam laisva valia pateiktus jų asmens duomenis lygiai taip, kaip daugumą LR piliečių laisvai tvarko savo adresų knygeles telefonuose ar elektroninio pašto dėžutėse, nesiregistruodamas jokiais asmens duomenų tvarkytojais. 

Europarlamentarui A. Kubiliui akivaizdžiai nėra žinoma apie nekaltumo prezumpciją, todėl jis rimtu veidu aiškina, kad „už tūkstantį dolerių tu gali pasidaryti 300 000 asmenų duomenis ir vaizduoti, kad tu štai surinkai po kažkokiu visiškai neraštingu tekstu 300 000 parašų ir kad tenai bobutės ar diedukai kaimuose, naudodami Google platformą, puolė pasirašinėti“ (13:15), todėl „policija arba duomenų apsaugos inspekcija <…> tirti ar tikrai tie duomenys yra surinkti, <…>  ar nėra pirkti už tūkstantį dolerių ar <…> tai nėra grubus pažeidimas visų duomenų taisyklių, kai yra surenkami duomenys ir jie atiduodami į Seimą su visais telefonų numeriais ir kitai panašiais duomenimis, <…> tam turi būti duotas aiškus teisinis įvertinimas, nes jei dabar nebus duotas, tai po mėnesio ar dviejų turėsim vėl kokią nors panašią problemą“ (13:50). Taip šis europarlamentaras viešai apkaltina LR pilietį nusikaltimo padarymu, viešai pareiškia jam įtarimus ir viešai nurodo, ko turėtų imtis valstybės institucijos prieš iniciatorių. Tokių šio europarlamentaro pareiškimų tikslas yra ne tik bauginti šį LR pilietį ir siekti paveikti valdžios institucijas, bet kartu tai yra siekis apriboti visų LR piliečių konstitucinę teisę laisvai veikti pagal savo įsitikinimus ir kritikuoti valdžią bei jos pareigūnus.

Europarlamentarai vaizdo pareiškime net nemėgina konstruktyviai atsakyti į LR piliečio inciatyvoje esančią kritiką, bet jie stoja į kritikuojamojo valdžios pareigūno pusę ir imasi paties iniciatoriaus kritikos, nors jokie teisės aktai nenumato, kad pareigas valdžioje užimantys galėtų viešai kritikuoti laisvus LT piliečius ir tam naudoti pagal pareigas jiems skirtus resursus. Europarlamentarai savo užimamomis pareigomis ir politiniu autoritetu siekia paveikti visuomeninę sąrangą ir teisinę tvarką Lietuvoje taip, kad kaip įmanoma labiau apriboti piliečių konstitucinę teisę kritikuoti valdžią (LR Konstitucijos 33 str. 2 d.), riboti piliečių teisę laisvai pasirinkti  kritikos būdus, kad piliečiai negalėtų įgyvendinti Tautai priklausančių suvereno galių. Toks šių politikų elgesys yra nesuderinamas su LR Konstitucijos 5 str. 3 dalyje įtvirtintu principu, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

Besiformuojanti kritikuojančių kritikos tendencija nepasitarnauja konstruktyviam valdžios dialogui su visuomene, todėl bundant visuomenei matyt kils dar ne viena laisvų piliečių iniciatyva. Iniciatyvūs piliečiai turi žinoti, kad valdžia negali jų įsprausti į jokius kritikos formos reikalavimus, nes tai vienintelė dar likusi jų laisvė, kurios valdžia per 30 nepriklausomybės metų nedrįso tiesiogiai sureglamentuoti įstatymais.


[1] https://infa.lt/56105/lietuvos-pilieciai-paskelbe-reikalavima-balsavima-atsaukti-seimo-nari-t-v-raskeviciu-is-zmogaus-teisiu-komiteto-pirmininko-pareigu/

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: