Praleisti ir eiti į turinį

Apie Lietuvos šeimų sąjūdį. Algimantas Rusteika

Algimantas Rusteika

_____________________________________________

„Didysis Šeimos Gynimo Maršas 2022“ šiandien susilaukia daugybę vertinimu, beje, labai skirtingų. Vieni žmonės kaltina, kad „Lietuvos Šeimų Sąjūdis“ tapo provaldiškas ir dirba konservatoriams, kiti, kaip ir anksčiau palaiko ir teigia dalyvausiantys renginyje. Iš kur tie skirtumai, juolab, kad praėjusiais, 2021-ais metais palaikančių „Maršą 2021“, bent jau viešojoje erdvėje buvo gerokai daugiau, nors puolimų ir tada netrūko?

______________________________________________

Valdžia gerai išmoko Garliavos įvykių pamokas ir susikūrė supriešinti visuomenę iki kritinės ribos, kada ji tampa „arbitru“ ir gali priiminėti sau naudingus sprendimus, žinodama, kad visuomenė labai nesipriešins, nes bus užimta kovomis savo viduje, vienas prieš kitą. Susipykdavo ir visam laikui išsiskirdavo draugai, bendradarbiai, šeimos, o valdžia tuo naudojosi, galėdama pateisinti savo blogus darbus, kvailystes ir dangstyti nepotizmą. Pandemija tam gerai pasitarnavo, dabar visuomenė lygiai taip pat priešinama ir skaldoma karo Ukrainoje pretekstu.

Puolimas prieš Lietuvos šeimų sąjūdį, beje, gerai koordinuojamas, valdžios skatinamas ir vykdomas svetimomis rankomis, per sau ištikimą, nuolat pataikaujančią ir ant viešinimo paslaugų kabliuko pakabintą „nepriklausomą“ žiniasklaidą ir už žmonių pinigus išlaikomą LRT (t.y.Landsbergių reklamavimo tarnybą). Nuomonių tyrimo agentūros, kurios skirtos nuomonėms formuoti, visuotinė isterija ir psichozė, visus valdžios nevykėliškos ir dažnai antivalstybinės politikos oponentus žinomai ir melagingai apšaukiant agresijos Ukrainoje palaikytojais, totaliai kontroliuojamos viešosios informacinės erdvės sąlygomis, deja, davė tam tikrų rezultatų.

Dalis žmonių, tik paviršutiniškai besidominčių politika ir linkusių į primityvų, banaliai paprastą pasaulėvaizdį, pasidavė šiai propagandai. Bet tas rezultatas yra trumpalaikis ir „netvarus“, kaip dabar madinga sakyti. Greit žmonės pamatys melą, atsibus ir puolikams tada bus nelengva.

________________________________________________

Kodėl LŠS akcentavo protestus prieš vakcinas, kai pagal savo skelbiamus tikslus pasisako už šeimos vertybes, konstitucines teises. Kiek ir kaip „antivakserių“ etiketė paveikė LŠS palaikymo reitingus, jūsų nuomone?

_______________________________________________

Antivakserių „etiketė“, kurią taip ilgai varginosi mums priklijuoti valdžia, mūsų reitingų niekaip nepaveikė. Tie, kurie pasisakė už skiepus, susilaukė „antivakserių“ pasmerkimo. Tie, kurie pasisakė prieš vakcinaciją, susilaukė „vakserių“ atstūmimo. Mes nepasisakėme nei už, nei prieš skiepijimą, o prieš prievartinę vakcinaciją ir už laisvą kiekvieno žmogaus ir kiekvienos šeimos pasirinkimą. Tai, beje, ir yra konstitucinė teisė ir šeimos teises ginanti vertybė.

Mūsų narių tarpe buvo ir yra tų, kurie skiepijosi, ir tų, kurie ne. Bet mes visi vieningai pasisakėme, kad vakcinacija gali būti vykdoma tik laisva žmogaus valia, neribojant jo teisių į darbą ir nepažeidžiant kitų konstitucinių laisvių.

_______________________________________________

Kodėl, jūsų nuomone, Paleckis, Ragelskis, Lėkstutis ir kiti prorusiškiems priskiriami asmenys nuolat tapatinami su „maršistais“ ir kas iš tiesų yra tie „maršistai“, kaip juos pateikia žiniasklaida? Ir kuo su tuo susijęs „Lietuvos Šeimų Sąjūdis“?

________________________________________________

Didysis šeimos gynimo maršas 2022 buvo pačios visuomenės iniciatyva surengtas protestas, o ne kokia nors „organizacija“. Jį organizuojant buvo gaunama šimtai iniciatyvų iš regionų, labiausiai buvo žiūrima to, kiek kiekvienas siūlantis savo pagalbą žmogus gali realiai prisidėti prie renginio sėkmės. Tie „maršistai“ iš tikrųjų yra renginį rengę ir jame dalyvavę žmonės, praktiškai didžioji dalis tų Lietuvos piliečių, kurių ir dabar daugiau kaip 70 proc. remia Didžiojo šeimos gynimo maršo idėjas.

Tai ne kokios nors mūsų sugalvotos nuostatos, jomis paprasčiausiai išreiškiami giluminiai, esminiai Tautos interesai ir lūkesčiai, todėl jos niekada nebus neaktualios. Lietuvos šeimų sąjūdis yra organizacija, kuri įprasmino ir teisiškai įformino tolesnę Didžiojo šeimos gynimo maršo 2021 dalyvių veiklą. Tam, kad žmonės neišsivaikščiotų, o idėjos ir tikslai įgytų kryptingos veiklos pobūdį.

Lietuvos šeimų sąjūdis susijęs su viskuo, kas įvyko ir dar įvyks realizuojant šiuos žmonių teisėtus lūkesčius. Tam, kad visuomenė susitelktų, būtina tą procesą inicijuoti ir tęsti – tą mes ir darome.

Kalbant apie jūsų paminėtus asmenis – Su „Lietuvos Šeimų Sąjūdžiu“ jie nesusiję niekaip. Nei tiesiogiai, nei netiesiogiai. Mes su jais nepalaikome jokių kontaktų, bet žiniasklaida sąmoningai priplaka juos prie mūsų, kad atstumtų mus remiančius žmones. Tiesa, daugelis jau mato tas bevaises pastangas ir tiesiog šaiposi. Juk matėme komercinės žiniasklaidos pasitikėjimo reitingus.

_______________________________________________

Kai kurie žmonės mano, jog dabar, kol vyksta karas Ukrainoje – ne laikas organizuoti mitingus ir protestus. Esą reikėtų palaukti kol baigsi skaras. Ką apie tai manote jūs asmeniškai?

_______________________________________________

O kada buvo nors kartą laikas? Valdžiai niekada ne laikas ją kritikuoti ir ji visada rasdavo ir ras „argumentų“ opozicijai užčiaupti. Tai paprastai būdavo kokia nors visuomenės problema, dėl kurios nereikia „pyktis“ ar kokia nors išorinė tikra ar išgalvota grėsmė.

Asmeniškai manau, kad Konstitucija ir joje garantuotos piliečių teisės ir laisvės galioja visada ir jų besąlygiškai laikytis visada yra laikas. O nuolatinį Konstitucijos reikalavimų pažeidinėjimą padarę kasdienybe valdantieji neturi nei teisės, nei argumentų savo vykdomam visuomenės kontrolės, minčių diktatūros, žodžio laisvės draudimo režimui ir chunveibiniškų metodų diegimui visuomenei bauginti.

________________________________________________

Kaip žiūrite į Vilniaus mero R.Šimašiaus, sprendimą atšaukti jau suderintą renginį, esą dėl to, kad LŠS nariai skelbia prorusiškus pareiškimus socialiniuose tinkluose, palaikančius Rusijos agresiją Ukrainoje, ir dėl to, kad protesto metu gali vykti provokacijos?

_______________________________________________

Mūsų organizuotų mitingų ir protesto akcijų metu nebuvo nei vieno nusižengimo viešajai tvarkai ir provokacijų iš mūsų pusės. Po daugiatūkstantinio mitingo Vingio parke, nors buvo apmokėta komunalinio ūkio organizacijoms (beje, pagal susirinkimų įstatymą tą turėjo padaryti Vilniaus miesto savivaldybė), mitingo vietoje nebuvo nei vienos šiukšlelės ir tarnyboms nebuvo ką tvarkyti, tik išvežti žmonių tvarkingai sudėtas į šiukšliadėžes atliekas.

Visos provokacijos buvo iš priešiškų organizacijų aktyvistų pusės. Plėvesavo šimtai vėliavų, tūkstančiai ir tūkstančiai žmonių stovėjo su Lietuvos vėliavomis prie kelių ir mėtė nuo estakadų važiuojantiems į Vilnių gėles. Tai buvo šviesos, meilės Tėvynei ir vilties Lietuvai diena. Ir mums prikiša kažkokius „prorusiškus pareiškimus“ ir „agresijos palaikymus“? Taip teigti yra moralinė žemuma ir melas.

Organizacijos poziciją politiniais klausimais išreiškia jos valdymo organų oficialūs pareiškimai, o ne jos viešose diskusijų grupėse provokatorių pareikštos nuomonės. Pačią pirmąją Rusijos agresijos dieną Lietuvos šeimų sąjūdžio taryba priėmė ir pareiškė visuomenei mūsų organizacijos poziciją – mes esame su ukrainiečių tauta sunkią išbandymų valandą. Kokių dar pareiškimų jiems reikia, jei kai kurios „opozicinės“ partijos, kurios iki šiol jų nepadarė ir įkyriai mus puola, kad mes „nepakankamai pasmerkėme agresiją“.

_______________________________________________

Kaip vertinate tai, kad visuomeninei organizacijai, „Lietuvos Šeimų Sąjūdžiui“ dabar teks pačiai mokėti savo organizuojamo renginio vietos, apsaugos, infrastruktūros išlaidas, tuo paverčiant jį privačiu renginiu? Kaip pas jus su lėšomis?

________________________________________________

Su lėšomis nėra labai gerai. Patys dedamame į veiklą asmeninius pinigus, kiek kas galime atitraukti nuo savo šeimų, tačiau vien baudos, kurių turime sumokėti apie 11 000 už pačių autorių dainuotas dainas Vingio parke tas galimybes faktiškai padarė nulinėmis – jų dar nebaigėme mokėti. Aukoja mūsų asociacijos nariai, aukoja eiliniai, „paprasti“ ne Vilniaus burbulo žmonės, kuriems rūpi Lietuvos valstybė ir savo vaikų ateitis. Esame dėkingi ir lenkiam galvas prieš šiuos tikrus lietuvius r kitų tautybių neabejingus Lietuvos piliečius.

_________________________________________________

Kur link eina „Lietuvos Šeimų Sąjūdis“, kur link eina Lietuva valdoma šios valdančiųjų daugumos. Gal galima būtų plačiau?

__________________________________________________

Šios daugumos valdoma Lietuva toliau žengia globalistinio susinaikinimo, valstybingumo likučių likvidacijos ir tautos ištirpimo naujajame federacinės Europos Sąjungos katile keliu. Nesustabdžius šio slinkimo nuožulnia plokštuma žemyn ne už kalnų ir statusas, tolygus savivaldai, kada Briuselio CK mums paliks tik tokias „funkcijas“, kurių neapsimoka centralizuoti ir galėsim toliau trinkelizuoti miško grybautojų takelius.

Lietuvos šeimų sąjūdis – visi nepaneigiamai matom – liko vienintelė visuomenės organizuota jėga, dar neišsigandusi, nekrūpčiojanti iš baimės. Taip, mes darėm ir darom klaidų, taip, mes nesame švelnūs ir pūkuoti, bet mes kalbam paprastų žmonių kalba, esam jiems artimi ir telkiam tuos žmones, kurie dar nepasitraukė nuo vidinio okupanto į vidinę emigraciją.

Mes einam link tikslo – gal būt paskutinį kartą pabandyti prikelti ir sutelkti didžiąją, tylinčią visuomenės daugumą, kuri viską supranta ir mato, tačiau jau nebetiki ir nebepasitiki nei savimi, nei mūsų valstybe. Nenorime jokių politinių ambicijų, nesiekiame jokių asmeninių tikslų, jeigu pavyktų inicijuoti visuomenėje seniai pribrendusias permainas – pats procesas iškels naujus lyderius ir naujus žmones.

________________________________________

Kaip sugalvojote daryti didžiosios-komercinės žiniasklaidos akreditaciją? Ko ja siekiate, ar tikitės, kad kažkas užmokės?

_________________________________________

Tarybos posėdyje išėjo tokia kalba apie žiniasklaidos iškraipomus faktus ir rėksmingas antraštes, kurios niekaip nesusijusios su paties straipsnio turiniu. Ir, kažkam spontaniškai kilo pasiūlymas – apmokestinti jų būsimą melą – nori meluoti – būk geras, susimokėk už tai iš anksto.

Nes mums jų melas kainuoja. Kainuoja teritoriją, už kurią tenka mokėti, kainuoja apsaugą, kurią tenka samdyti, nes policija saugo tik visuomeninius renginius, kainuoja daugybę organizacinių dalykų, kuriuos visus papildomai apmoka LŠS palaikantys žmonės ir mes, kaip organizatoriai. Kainuoja laiko, prisideda papildomo darbo, ieškant tinkamos teritorijos, kainuoja kuras – kainuoja viskas. Tai pilnai Lietuvos žmonių apmokėtas renginys, nežiūrint to, kad jie turi pilną teisę pasinaudoti ir valstybės infrastruktūra, kuri visa įrengta iš jų sumokėtų mokesčių.

Turi teisę, bet negali, nes Vilniaus meras, remiasi jų neatitinkančiais tikrovės rašiniais, kai uždraudžia būtent „Lietuvos Šeimų Sąjūdžio“ renginius. Žinoma, R.Šimašiui tie rašiniai tik pretekstas, jis uždraustų ir taip, o po to ieškotų kabliukų, kuriais „pagrįstų“ savo sprendimą, kaip tai padarė su gegužės 15-osios renginiu, pradžioj suderinęs, o po to atšaukęs draudimą. Tačiau, bet kuriuo atveju, didžioji žiniasklaida ir Šimašius – tai viena komanda, kurios nariai papildo vieni kitus kai prireikia. Ranka ranką plauna.

Ir todėl, tos žiniasklaidos akreditacijos apmokestinimą laikome gera priemone parodyti, kas iš tikrųjų neturi nieko bendro su objektyvia žiniasklaida, kai užeina kalba apie politinius klausimus ar visuomeninius judėjimus. Jeigu jie nenorės pirkti akreditacijos – ką gi – mes turėsime savo tiesioginę transliaciją per kelis kanalus – mums jų nušvietimo ir interpretacijų visiškai nereikia. Tegu žmonės mato viską tiesiogiai.

Beje, iki šiol nė viena žiniasklaidos priemonė nepareiškė noro susimokėti už teisę transliuoti – tai parodo, jog tikrovė jiems nereikalinga. Reikalinga skandalinga medžiaga, kurią jie dažnai susiorganizuoja patys, atsivedę asocialių elementų ir juos filmuodami-fotografuodami mūsų akcijų fone.

___________________________________________

Ką kviečiate į Maršą2022 ir ko nepageidaujate matyti? Žiniasklaida skelbė, kad neleisite Ukrainos vėliavų – kodėl?

__________________________________________

Tai eilinis melas. Ukraina yra mums draugiška valstybė ir niekas jos vėliavų ir simbolikos nesirengia drausti. Kaip jau informavome ne kartą, Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia priešiškų, agresiją vykdančių šalių simboliką, kurių bus besąlygiškai laikomasi. Apie bet kokius slapta prasismelkusius į „Didįjį Šeimos Gynimo Maršą 2022″ provokatorius apsauga nedelsiant praneš policijai apie vykdomą įstatymo pažeidimą ir jie bus pašalinti iš renginio.

Tai šventė privačioje teritorijoje, todėl turime teisę neįleisti ir neįleisime mums priešiškų ir nuolat provokatorius siunčiančių organizacijų atstovų ir jų simbolikos. Juk visi pamenat – vyksta tūkstantinis mitingas, o šalia jo ateina keletas skiauterėtų žmogystų kniaukiančiais rujojančių kačių balsiukais ir ima trukdyti, rėkauti, skanduoti provokacinius šūkius. Nedelsiant prie kvepiančios tų žmogelių krūvelės sulekia kaip musės spiečiai sisteminių žurnalistų ir visiems parodo kaip „alternatyvų mitingą“, kurį transliuoja ir kuriems pasisakyti leidžia dukart daugiau.

Šito pas mus nebus ir nesitikėkit, jokių šurajevų ir kitų provokatorių su šešiaspalvėmis neįleisim, o įsmukusius – pašalinsim. Žiniasklaidai bus išduoti akreditacijos pažymėjimai, kurie bus privalomi dėvėti, žmonės žinos, kas juos kalbina ir nebus jokių tyliai šmirinėjančių, slapta filmuojančių ir po to iš atskirų kadrų sukurpiančių tendencingus reportažus gudruolių.

Visos kitos vėliavos leidžiamos ir pageidaujamos – regionų, visuomeninių organizacijų, sporto ar baikerių klubų, draugijų ar lietuviškų įmonių. Tai visos Lietuvos žmonių šventė, todėl apsvarstę pakeitėme ir savo renginio taisykles, galima atvykti ir su partijų vėliavomis.

Laukiame visų, susitiksime gegužės 15-tąją!

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: