Praleisti ir eiti į turinį

Tas beprotiškas, beprotiškas, beprotiškas pasaulis

Tas išprotėjęs pasaulis… Kalifornija yra užversta blogais įstatymų projektais, kurie skatina rasizmą, piktnaudžiavimą narkotikais, prekybą seksu ir pagalbines savižudybes.

_________________________________________

VERTĖJO ŽODIS:

Iš tikro mano sumanymas buvo parašyti straipsnį, apžvelgiantį tai, kas vyko „progresyviuosiuose Vakaruose“ per šiuos metus, na bent jau nuo prezidento Bideno priesaikos sausio 20-ąją. Informacijos apie tai mūsų didžioji žiniasklaida beveik neteikia. Šiuo metu tegalime grožėtis „geruoju prezidentu Bidenu“ vietoj jau primirštamo „blogojo prezidento Trumpo“, tiesa, kiek rečiau nei buvo rodomas pastarasis. Informacija, pasirodanti alternatyviojoje žiniasklaidoje, irgi tėra fragmentiška. Ir tai, čia kalbu tik apie temas, kuriomis visuomet labiausiai domėjausi – vadinamos progresyviosios ideologijos (dar populiariai vadinamos leftizmu, siauriau – genderizmu, aš mėgstu vadinti liberalmarksizmu) įsigalėjimą. Daugiausiai šis įsigalėjimas susijęs su demokratijos, asmens teisių bei laisvių klausimais.

Įvykių apie tai ir visokių kitokių su tuo susijusių dalykų visuose „progresyviuose Vakaruose“ (ir ne tik) yra labai daug. Kur jau ten nuo sausio 20-osios – per dvi savaites naujienų šiuose „frontuose“ daugiau nei galbūt galėtum rasti naujienų apie viską mūsų didžiojoje žiniasklaidoje per mėnesį. Todėl apsisprendžiau koncentruotis tik į JAV (neišvengiamai kažkiek – ir į tarptautines organizacijas) ir tai ne į visas sritis – mat naujienų apie kovą dėl teisės į gyvybę tiek daug, kad su kitomis temomis į vieną straipsnį nesutalpinsi.

Bet net ir tai pasirodė pernelyg sudėtinga. Kaip rašo Vašingtone įsikūręs Šeimos Tyrimų centras – vien per pirmus 100 d. (iki balandžio 21 d.) vien prezidentas Bidenas pasirašė 62 įvairius dokumentus, tarp kurių 40 vykdomųjų nurodymų (lenkdamas Trumpą, Obamą ir Bushą jaunesnįjį). Taip pat jis pažymi, kad nors savo inauguracinėje kalboje Bidenas pasiuntė tautos vienybės ir vienijimosi žinutę, bet beveik kiekvienas jo veiksmas nuo to laiko skaldo amerikiečius puolant fundamentalius gyvybės ir gyvenimo aspektus (teisės į gyvybę, šeimos ir sąžinės laisvės), kurie vienydavo tautą. Maža to, LGBT judėjimo aktyvistų dienotvarkę jis pavertė ir JAV užsienio politikos dalimi – numatydamas įvairių poveikio priemonių, įskaitant ir sankcijas, taikymą užsienio valstybėms, jei joms „nepavyksta įteisinti teisinės apsaugos“ LGBT asmenims. Ne veltui daugelio šalių JAV ambasadose plėvesuoja vaivorykštinės (o taip pat ir juodos Black Lives Matter) vėliavos – tai taip pat JAV užsienio politikos dalis. Galiausiai, kaip apibendrina minėtos organizacijos prezidentas – „ši šalis žvelgia į krizes energetikoje, ekonomikoje, darbo rinkoje, pasienyje ir Vidurio Rytuose, o ką gi daro ši administracija? Atidarinėja daugiau tualetų translyčiams.“

Kažką primena? Na, galiausiai apsisprendžiau išversti tik vieną kitos, Kalifornijos šeimas ginančios organizacijos straipsnį, kuriame jie glaustai pristato prieš kokius įstatymų projektus tenka kovoti savo valstijoje. Kad ir glaustai, bet šis straipsnis yra netrumpas – tokių įstatymų projektų vienu metu yra net 19. Manau, kad jie gana neblogai reprezentuoja visą „progresyviosios“ politikos spektrą, būdingą „mėlynajai“ valstijai, o tuo pačiu ir „mėlynajai“ pačios JAV administracijai.

Štai kokį klausimą noriu pabrėžti: jei jau sunku trumpai ir paprastai aprašyti net progresyvistų-leftistų-genderistų įstatymų leidimo inicityvas, tai kaip būtų, jei tai tektų nebe aprašinėti, bet su tuo gyventi? Kalbu, žinoma, apie mus – lietuvius. Jei perskaitysite siūlomą straipsnį, gal pastebėsite (aš pastebėjau), kad visos šios iniciatyvos labai primena mūsų dabartinės liberalmarksistų valdžios iniciatyvas (žinoma, kažkiek pritaikytas prie Lietuvos situacijos niuansų), nebent kol kas pas mus mažai kalbama apie eutanaziją, bet neabejoju, kad tai gali būti sekantis, ne toks ir tolimas žingsnis.

Ne mažiau svarbu, kad tiek JAV, tiek kitose Vakarų šalyse kova tebesitęsia ir tos kovos elementų lygiai taip pat yra tiek daug, kad trumpai-paprastai aprašyti yra per sudėtinga. Jiems sunkiau, nes iki šiol jie „nuprogresavę“ toliau nei mes. Tačiau daugybė organizacijų ir pavienių žmonių ten iki šiol nenuleidžia rankų. Nenuleiskime ir mes bei stabdykime savų pamišusių revoliucionierių arklius, kol jie dar galutinai neištaškė mūsų visuomenės bei valstybės vežimo – štai kas svarbiausia.

Tomas Senūta

_____________________________________

Kalifornijos Šeimų Taryba, 2021-05-26

Numatoma Kalifornijos teisėkūra įteisintų lyčiai-neutralius skyrius vaikams supermarketuose, reikalautų draudimo bendrovių slėpti nuo tėvų abortus bei priskirtus priešingos lyties hormonus ar lyties keitimo operacijas nepilnamečiams vaikams, verstų gyvybės draudimą nemokamai dengti abortus ir uždraustų piketus prie vakcinavimo punktų

Šiemet Kalifornijos Šeimų Taryba (The California Family Council arba CFC) buvo priblokšta nuo žalingų įstatymų projektų, kuriuos pateikė Kalifornijos įstatymų leidėjai, gausos. Turime 19 įstatymų projektų, kuriems priešinamės ir kurie grasina negimusiems, tėvų teisėms, sąžinės ir kalbos laisvei, skatina rasizmą, piktnaudžiavimą narkotikais, prekybą seksu ir pagalbines savižudybes.

Įstatymų projektai, kuriuos mes šiemet rėmėme, dėl sąžinės laisvės, lytinio švietimo skaidrumo ir vaikų apsaugos nuo seksualinių prievartautojų, yra palaidoti arba nustumti į kitus metus. Dauguma iš 19 įstatymų projektų, kuriems priešinasi CFC jau praėjo pro komitetus tuose leidybos rūmuose, kur jie buvo pristatyti. Ir štai jau per ateinančias dvi savaites iki birželio 4 d., 40 valstijos Senato ir 80 Atstovų rūmų narių turės balsuoti už šiuos bei šimtus kitų įstatymų projektų, jei norės pateikti juos kitų rūmų svarstymui.

AB 101: Privalomi Etninių studijų kursai aukštųjų mokyklų studentams: Šis įstatymo projektas reikalaus aukštųjų mokyklų studentų praeiti „etninių studijų“ kursą tam, kad pabaigti aukštąją mokyklą. Mokymo programa yra užtvindyta Kritinės rasės teorija, skirta kurti pagiežą tarp ne baltosios rasės studentų ir kaltės bei gėdos jausmą baltiesiems. Paskaitos klaidingai teigia studentams jaustis kaltais už nusikaltimus, padarytus prieš amžius mirusių tos pačios odos spalvos žmonių. Programa siekia nustatyti etnines grupes ir žmones su skirtingomis lyties ar socialinės lyties tapatybėmis vienus prieš kitus. Ji taip pat skatina paauglius spręsti apie žmones ne pagal jų asmenybės turinį, bet pagal tai kuriai rasinės ar seksualinės tapatybės grupei jie priklauso. Apie programą daugiau čia.

AB 338:  Pakeisti šv. Junipero Serra statulą paminklu Kalifornijos vietiniams gyventojams iš Sakramento. Pernai minia padegė ir nuvertė tėvo Junipero Serra, katalikų kunigo, gerbiamo už misijų tinklo įsteigimą Kalifornijoje 1700 m., statulą. Nuolaidžiaujant minios spaudimui, šis teisės aktas pašalintų teisinį reikalavimą turėti statulą, pagerbiančią Tėvo darbus indėnų tarpe. Vietoj jo bus paminklas vietiniams amerikiečiams, kuris nušvies kokią niokojančią įtaką jiems turėjo misijų laikotarpis ir tėvo Serra vaidmenį tame niokojime. CFC pilnai pasisako už sąžiningą istorinių veikėjų vaizdavimą, bet įsitikinusi, kad vietoj to, jog leisti minioms naudotis vandalizmu kaip savo požiūrio argumentacija, turėtų vykti debatai šiuo klausimu. Čia yra CFC interviu norintiems daugiau informacijos.

AB 1040: Etninės studijos bendruomenių koledžuose: Šis įstatymas pareikalautų kiekvienam bendruomenės koledžui siūlyti etninių studijų kursus kiekviename savo miestelyje. Kaip jau minėta, etninės studijos yra Kritinės rasės teorijos studijų kursas, skirtas kurti pagiežą ir išankstinius nusistatymus tarp skirtingų etninių ir seksualinių tapatybių grupių studentų.

AB 1084: Lyčiai-neutralių skyrių reikalavimas supermarketams: Šis įstatymas baustų baudomis bendroves, jei jos nesukurtų lyčiai-neutralių skyrių vaikų žaislams bei drabužiams. Įstatymas, remiamas lyčiai-neutralių drabužių dizainerio, būtų taikomas tik mažmeninėms parduotuvėms, turinčioms 500 ar daugiau darbuotojų ir reikalautų, kad lyčiai-neutralus skyrius apimtų „tinkamą pasirinkimą“ produktų, neturinčių jokių parduotuvės ženklinimų, nurodančių, kad jie skirti berniukams arba mergaitėms. Už pirmąjį pažeidimą – 250 JAV dolerių bauda, už kitus – 500 JAV dolerių. Šiame straipsnyje rasite daugiau informacijos.

AB 1184: Reikalavimai draudimo bendrovėms slėpti informaciją nuo tėvų: Šis Planuotos Tėvystės remiamas įstatymas vers bendroves slėpti nuo tėvų „jautrias“ medicinines procedūras, suteiktas jų suaugusiems ar nepilnamečiams vaikams. Šios „jautrios“ paslaugos apima abortus, seksualinės prievartos terapijas, piktnaudžiavimo narkotikais ir psichinės sveikatos gydymą, priešingos lyties hormonus bei lyties keitimo operacijas. Įstatymas draudžia tėvams sužinoti iš draudimo ataskaitų, kad jų vaikams teikiamos paslaugos iš tokių medicinos paslaugų tiekėjų kaip Planuota Tėvystė. Kalifornijoje bet kokio amžiaus nepilnametė gali pasidaryti abortą be tėvų žinios ar sutikimo.

ACA 2: Konstitucinės pataisos tam, kad panaikinti mirties bausmę: Šis įstatymas uždraustų mirties bausmę taikyti dėl bet kokių įstatymų pažeidimų, netgi dėl pačių žiauriausių masinių žmogžudysčių netgi su triuškinančiais kaltės įrodymais. Šis įstatymas turėtų būti patvirtintas piliečių balsais.

HR 51 & SR 39: LGBT Pride (Pasididžiavimo) Mėnesio rezoliucijos: Šiose rezoliucijose „pasididžiavimas“ iškilmingai minimas politikose, įstatymuose ir teismų sprendimuose, kurie atmeta Dievo planą santuokai, seksualiniam elgesiui ir biologinei lyčiai. Šie teisės aktai taip pat remia Lygybės Akto – federalinio teisės akto, kuris įgalintų vyriausybės primetamą nelygybę priimant tam tikrą ideologiją apie seksualinę etiką, tuo pačiu nepaliekant vietos skirtingoms nuomonėms ir teisėtiems viešiems debatams, priėmimą. Daugiau skaitykite čia.

SB 2: Policininkų darbo praradimas dėl „šališkų“ veiksmų: Šis įstatymas turėtų, tarp viso kito, iš naujo apibrėžti „rimtus nusižengimus“ dėl kurių policijos pareigūnas gali netekti darbo. Naujasis apibrėžimas sako: „Veiksmai, demonstruojantys šališkumą rasės, tautinės kilmės, religijos, socialinės lyties tapatybės ar išraiškos, gyvenamosios vietos statuso, seksualinės orientacijos, psichinio ar fizinio neįgalumo ar kito saugomo statuso pažeidžiant įstatymą.“ „Šališki“ veiksmai yra labai miglotas ir lengvai manipuliuojamas terminas, nes jis apima ne tik elgesį, bet ir kalbą apie asmens religines, filosofines ar politines pažiūras. Skaitykite teisinę analizę čia.

SB 17: Rasinės Lygybės Biuras: Šis įstatymas sukurs nepriklausomą rasinės lygybės biurą, kuris išvystys Rasinio Teisingumo Struktūrą, kuri kurtų politikas ir praktikas, skatinančias rasinį teisingumą ir būtų nukreipta į asmeninį, institucinį bei struktūrinį rasizmą. Įstatymo projektas preziumuoja, kad visa neteisybė Jungtinėse Valstijose tarp rasinių, seksualinės orientacijos ar socialinių lyčių grupių yra dėka į sistemą inkorporuoto rasizmo. Nors savo detalėmis ir miglotai, šis įstatymo projektas duoda suprasti, kad rasinis teisingumas nebus pasiektas remiant politikas, kurios apie žmogų sprendžia pagal jo asmens būdą ir nuopelnus nepaisant rasės, lyties ar seksualinės orientacijos. Vietoj to teisingumas bus pasiektas tik su politikomis, kurios teikia specialias privilegijas asmenims priklausomai nuo to, kuriai rasės, lyties ar seksualinės orientacijos grupei jie priklauso.

SB 57: Nelegalių narkotikų susileidimo punktai: Šis įstatymas pradėtų bandomąją programą San Franciske, Oklande ir Los Andžele, kur būtų įkurti centrai skirti priklausomiems nuo narkotikų jų vartojimui po medicinine priežiūra. Jo idėja yra apsaugoti narkomanus nuo perdozavimo, bet jis nekreipia dėmesio į niokojančius narkotikų poveikius kūnui ir neigiamus poveikius, kuriuos narkotikai daro bendruomenės sveikatai. Daugiau skaitykite čia.

SB 70: Privalomi vaikų darželiai: Šis įstatymo projektas reikalauja, kad vaikas būtų išlankęs bent vienus metus vaikų darželio prieš tai, kai jis galėtų būti priimamas į pirmą klasę mokykloje. Šis įstatymo projektas pažeidžia tėvų teises ir preziumuoja, kad tėvai neturi pakankamai išminties, kad spręstų ar jų vaikas yra pasiruošęs mokyklai, ar ne. Skaitykite daugiau čia.

SB 73: Bausmių narkotikų platintojams mažinimas: Šis įstatymas panaikintų minimalių nuosprendžių reikalavimus daugeliui su narkotikais susijusių įstatymų pažeidimų. Tai galėtų būti pateisinta dėl negrėsmingo narkotikų laikymo kaltinimų, bet mažinti bausmes narkotikų platintojams nėra pateisinama, ypač kai jie pardavinėja tokias medžiagas kaip heroinas ir metamfaminas, kurios žudo žmones ir naikina bendruomenes. Tai yra dalis senatoriaus Wiener plano legalizuoti uždraustus narkotikus. Apie jo planus daugiau skaitykite čia.

SB 245: Reikalavimas, kad gyvybės draudimo planai apmokėtų nemokamus abortus: Šis įstatymo projektas reikalauja visų privačių draudimo bendrovių dengti abortus be papildomos už tai priemokos ir netaikant išskaitos tokioms išlaidoms, nepaisant to, kad JAV Sveikatos ir paslaugų departamentas nustatė, jog Kalifornija jau pažeidinėja federalinius įstatymus versdama privačias draudimo kompanijas į savo polisus įtraukti ir abortų dengimą. Numatomos išimtys draudimo planams, kuriems taikomos didelės išskaitos. Daugiau skaitykite čia.

SB 357: Įteisina dykinėjimą ieškant prostitučių: Šis įstatymo projektas neįteisintų prostitucijos, bet panaikintų įstatymą, kuris suteikia teises policijai tvarkytis su akivaizdžia prostitucija, vykstančia kaimyninėse gatvėse. Anot Los Andželo šerifo Alex Villanueva „pagrindinė dykinėjimo siekiant pasinaudoti prostitucija įstatymo priežastis yra nustatyti sekso pirkėjus, kurie siekia išnaudoti moteris ir vyrus“. Šis įstatymas trukdys policijos pastangoms užkirsti kelią atvirai prekybai žmonėmis bet kurioje kaimyninėje gatvėje. Šis įstatymas yra remiamas Amerikos Civilinių Laisvių Sąjungos ir senatoriaus Scott Wiener, kurie abu palaiko prostitucijos legalizavimą. Daugiau skaitykite čia.

SB 363: Verčia Vaikinų Valstiją ir Merginų Valstiją priimti „ne-dvilyčius“ paauglius: Šis įstatymo projektas nurodo Amerikos Legionui, kuris pravedinėja Vaikinų Valstijos konferencijas, ir Pagalbiniam Amerikos Legionui, kuris pravedinėja Merginų Valstijos konferencijas, leisti užsiimti savo pilietinio įtraukimo jaunimui programomis tiek Kapitolijuje, tiek viešosiose mokyklose tik jei abu leis mokiniams, kurie netapatina savęs nei su berniukais, nei su mergaitėmis, pateikti paraiškas dalyvauti bet kurioje konferencijoje. Valstijos įstatymų leidėjai neturėtų versti privačių organizacijų atsisakyti savo įsitikinimų apie biologinę lyčių kilmę.

SB 380: Saugiklių pagalbinės savižudybės įstatyme panaikinimas: 2015 m. priimtas Kalifornijos pagalbinės savižudybės įstatymas turėjo tam tikrų saugiklių, kuriuos šio įstatymo projekto autorius senatorius Susan Eggman dabar nori panaikinti. Pirmiausia bus panaikinta įstatymo saulėlydžio data, nustatyta 2025 m. – tik po keturių metų viešinamų ataskaitų, kurias pateikinėjo Kalifornijos Viešosios sveikatos departamentas, laikotarpio. Saulėlydžio data pirminiame įstatyme buvo numatyta tam, kad leistų įstatymo leidėjams iš naujo įvertinti įstatymo poveikį naudojant sukauptus duomenis per dešimtmetį. Antra, pacientams daugiau nebereiks žodžiu bent du kartus teikti pareikalavimo nuodams savižudybei per mažiausiai 15 dienų laukimo laikotarpį tarp šių reikalavimų, kaip kad yra reikalaujama dabar. Ši apsauga buvo numatyta siekiant užtikrinti, jog pacientai nepriiminės impulsyvių sprendimų bei nebus veikiami bet kokios rūšies prievartos. Daugiau šio įstatymo projekto detalių galite rasti čia.

SB 519: LSD ir kitų haliucinogeninių narkotikų dekriminalizacija: Šis įstatymų projektas legalizuotų pavojingus psichodelinius narkotikus kaip LSD, Magiški Grybukai ir ekstazi tiems, kurie yra vyresni nei 21 m. amžiaus. Jis panaikintų įstatymus prieš šių narkotikų bei pagalbinės įrangos, skirtos jų naudojimui, gamybą, perdavimą ar transportavimą. Apie žalingus šių narkotikų poveikius skaitykite čia ir čia.

SB 742:  Draudimas piketuoti prie vakcinacijos centrų: Šis įstatymo projektas turėtų, tarp kitų dalykų, uždrausti protesto veiksmus arčiau 300 pėdų nuo medicinos įstaigos ar laikinos vietovės, kurios atlieka vakcinacijas. JAV Aukščiausiasis Teismas jau panaikino Masačiusetso įstatymą, kuris nustatė 35 pėdų buferinę zoną nuo įėjimo į abortų kliniką. Taikūs protestai ar kreipimaisi į žmones, einančius į aborto klinikas priešais jas gali būti paveikti SB 742 akto, nes tokie abortų verslai kaip Planuota Tėvystė dabar užsiima ir vakcinų platinimu.

Šaltinis: LifeSiteNews https://www.lifesitenews.com/opinion/california-is-being-overrun-with-bad-bills-that-encourage-racism-drug-abuse-sex-trafficking-assisted-suicide

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: