Praleisti ir eiti į turinį

Prašo pradėti tyrimą dėl Seimo komiteto pirmininko A.Žukausko elgesio

Buvęs VU rektorius, Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Artūro Žukauskas, kolegei parlamentarei pasiūlius į komitetą pakviesti dėl lytinio ugdymo mokyklose suinteresuotas organizacijas, pirmininkas atrėžė: „Aš nežadu kviesti žmonių, kurie žviegia, kad negalima tvirtinti Stambulo konvencijos. Žviegiančiais išvadintos tėvų organizacijos prašo Seimo vadovybės pradėti tyrimą dėl tokio komiteto pirmininko elgesio.

Organizacijų pasirašytas kreipimasis adresuotas Seimo valdybai, frakcijoms, Etikos ir procedūrų komisijai. „Lietuvos tėvus ir šeimas atstovaujančias organizacijas papiktino LR Seimo nario, Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko Artūro Žukausko elgesys ir jo komentarai apie Lietuvos tėvus ir šeimas atstovaujančias organizacijas, kurie buvo pasakyti 2021 m. vasario 17 d., nuotolinio Švietimo ir mokslo komiteto posėdžio metu svarstant kitos savaitės posėdžio darbotvarkę.

Manome, kad toks LR Seimo nario elgesys nėra etiškas ir nėra suderinamas su LR Seimo nario, o juo labiau su Seimo komiteto pirmininko statusu. Tokiais savo veiksmais jis žemina Seimo nario vardą ir diskredituoja LR Seimo reputaciją visuomenės akyse“, – rašoma kreipimesi.

Organizacijos atkreipia dėmesį, kad duodamas Seimo nario priesaiką, Artūras Žukauskas prisiekė gerbti ir vykdyti Lietuvos Konstituciją ir įstatymus, o taip pat tarnauti demokratijai: „Su Lietuvos Konstitucijos gerbimu ir tarnavimu demokratijai nėra suderinamas toks Seimo nario elgesys, kai jis, remdamasis išankstinėmis nuostatomis, subjektyviai ir selektyviai sprendžia, kas iš suinteresuotų asmenų gali ir kas negali dalyvauti nagrinėjant klausimą komitete, taip pat juos viešai įžeidinėja dėl jų turimų įsitikinimų.

Seimo nariai eidami pareigas turi vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, kuri sako, kad įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.

Taip pat, kad žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti ir „žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.“ Šios konstitucinės nuostatos, be kitų dalykų, reiškia ir tai, kad asmenys negali būti persekiojami ar diskriminuojami dėl savo įsitikinimų, dėl to negali būti apribotos įstatymų jiems suteiktos teisės ir galimybės, įskaitant ir tas, kurias jiems – asmeniškai kaip piliečiams, ar kolektyviai, kaip piliečių asociacijoms – garantuoja LR Seimo statutas ir LR Teisėkūros pagrindų įstatymas.“

Organizacijų atstovai primena, kad LR Seimo statutas, reglamentuodamas LR Seimo komitetų darbo tvarką, nustato, kad Seimo komitetas, atlikdamas parlamentinę kontrolę arba nagrinėdamas gautus kreipimusis, gali kviestis į komiteto posėdžius „visuomeninių organizacijų atstovus, o organizuodamas komitete klausymus, net ir privalo kviesti suinteresuotų institucijų ir visuomenės grupių atstovus.

Pagal Statutą šią funkciją įgyvendina komiteto pirmininkas, kuris atstovauja komitetui santykiuose su kitomis valstybės institucijomis bei visuomeninėmis organizacijomis, jis kviečia dalyvauti komiteto posėdžiuose reikalingus asmenis. „Tačiau Statutas nesuteikia teisės komiteto pirmininkui vienašališkai, subjektyviai ir selektyviai, remiantis turimomis išankstinėmis nuostatomis, nuspręsti ką kviesti, o ką nekviesti į komiteto posėdį. Šiuo konkrečiu atveju, komiteto pirmininko įvardintos organizacijos ir iškėlė klausimą dėl Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai programos įgyvendinimo“, – sako šeimų atstovai.

Kreipimesi taip pat pažymėta, Seimo narį jo veikloje saisto ne tik Konstitucija ir Seimo statutas, bet ir Valstybės politikų elgesio kodeksas, kurio tikslas „skatinti valstybės politikų atsakomybę už savo veiklą ir atskaitomybę visuomenei.

„Mūsų įsitikinimu, LR Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas Artūras Žukauskas, išreikšdamas nepagarbų ir išankstiniu nusistatymu paremtą požiūrį į tėvus ir šeimas atstovaujančias organizacijas, bei išsakydamas ketinimą dėl jų turimų įsitikinimų nekviesti jų į komiteto posėdį, šiuos Kodekse įtvirtintus politikų elgesio principus pažeidė“, – teigia šeimų organizacijos.

Todėl, remiantis Statuto 32 str. 1 d. 14 p., 33 str. 3 d., 78 str. 3 d. 3 p. prašome Seimo valdybos:

• Nagrinėti klausimą dėl Artūro Žukausko tinkamumo eiti Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pareigas;

LR Seimo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų frakcijos ir (ar) LR Laisvės partijos frakcijos:

• Kelti klausimą Seimo valdyboje dėl Artūro Žukausko tinkamumo eiti Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pareigas;

• kreiptis į LR Seimo Etikos ir procedūrų komisiją, kad būtų išnagrinėtas klausimas dėl LR Seimo nario ir Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko Artūro Žukausko padarytų Seimo statuto ir kitų teisės aktų bei etikos pažeidimų.

LR Seimo Etikos ir procedūrų komisijos:

• savo iniciatyva inicijuoti tyrimą dėl LR Seimo nario ir Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko Artūro Žukausko padarytų Seimo statuto ir kitų teisės aktų bei etikos pažeidimų.

Lietuvos tėvų forumo tarybos pirmininkas Darius Trečiakauskas

Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos vadovė Violeta Vasiliauskienė

Laisvos visuomenės instituto vadovė Diana Karvelienė

Sąjungos „Vardan Šeimos“ pirmininkė Edita Morkūnienė

Mokymosi šeimoje asociacijos pirmininkė Agnė Kundrotienė

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: