Praleisti ir eiti į turinį

Prieš bepročius telkiasi jaunimas

Tarptautinis studentų susivienijimas ( toliau – TSS) kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentą su prašymu vetuoti 2021 m. spalio 19 d. Lietuvos Respublikos Seime priimtą Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 18, 37 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymą, kuris numato, kad darbuotojų sveikatos patikrinimai dėl užkrečiamosios ligos, dėl kurios yra paskelbta valstybės lygio ekstremalioji situacija ir (ar) karantinas, nebefinansuojami valstybės biudžeto lėšomis. TSS savo nuomonę grindė šiais argumentais (čia pateikti ne visi argumentai):

1. Dauguma studentų yra ne tik būsimi darbuotojai, tačiau ir esami. Dauguma studentų dirba ne pilnu etatu, todėl jų gaunamas atlyginimas yra skirtas pragyvenimui ir išlaidoms, susijusiomis su studijomis. Kaip žinoma, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2021 m. rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 714 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“ nustatė, kad nuo 2021 m. spalio 16 d. įsigalioja ši Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ (toliau – Nutarimas) 3.2.1.2 papunkčio redakcija: ,,3.2.1.2. tęstinis profesinis mokymas, aukštojo mokslo studijos ir neformalusis suaugusiųjų švietimas vykdomi, atsižvelgiant į rekomenduojamas valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi sąlygas, užtikrinant kitus valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytus visuomenės sveikatos saugos ir higienos ir kitus susijusius reikalavimus, ir kai dalyvauja asmenys, atitinkantys vieną iš šio nutarimo 3.1.1.1–3.1.1.3 papunkčiuose nurodytų kriterijų, arba nuotoliniu būdu;“. Atsižvelgiant į tai, nuo 2021 m. spalio 16 d. aukštojo mokslo studijose gyvai galės dalyvauti asmenys, kurie yra pasiskiepiję viena iš Nutarime išvardytų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų, taip pat asmenys, persirgę COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenys, kuriems atliktas COVID-19 tyrimas ir nustatytas neigiamas rezultatas, ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) (kodėl dėstytojai gali testuotis kas 7-10 dienų, pažeidžiamas konstitucinis asmenų lygybės įstatymui principas) atlikus mokamą SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) nustatyti. Todėl jaunas žmogus, studentas, turi tik du kelius: nebegali siekti išsilavinimo ir yra priverstas nutraukti studijas (nes ekonomiškai nėra pajėgus testuotis kas 48 valandas), arba yra priverstas pasiskiepyti. Maža to, įsigaliojus Įstatymui, visais teisiniais pagrindais dirbantys studentai-darbuotojai privalės pasiskiepyti nuo COVID-19 ligos, jei norės visa apimtimi ir nekliudomi vykdyti savo darbines funkcijas, kadangi kitu atveju profilaktinis testavimas bus apmokamas iš darbuotojo lėšų. TSS atkreipia dėmesį, kad tai yra paslėptas priverstinis skiepijimas, o bet kokia nebūtina ir neproporcinga prievarta pažeidžia žmogaus teises, skatina pasipriešinimą.

2. Teisės doktrinoje yra pateiktas grasinimo apibūdinimas – grasinimu laikomas ne tik fizinis ar psichinis poveikis, bet ir ekonominis spaudimas, kai ekonomiškai pajėgesnė šalis savo nesąžiningais veiksmais sukuria tokią situaciją, kai kita šalis yra priversta priimti atitinkamą sprendimą. Šiuo atveju, studentas, mūsų valstybės ateitis, ekonomiškai yra spaudžiamas ne vienos, tačiau trijų ekonomiškai pajėgesnių šalių – įstatymų leidėjo, darbdavio bei aukštosios mokyklos.

3. Dauguma savo lėšomis priverstų testuotis žmonių priklauso finansiškai pažeidžiamoms visuomenės grupėms – dėl tokio reguliavimo pirmiausia nukentės dirbantieji nekvalifikuotą ir menkiausiai apmokamą darbą asmenys bei studentai. Šiuo metu galiojantys Lietuvos valstybės teisės aktai numato valstybės pareigą užtikrinti sveikatos apsaugą ir būtinąją profilaktiką (pandemijos atveju – galimybę testuotis) be papildomų sąlygų asmens sveikai gyvensenai, žalingiems įpročiams, atsakingam elgesiui ar panašiai, t. y. teisė į sveikatos apsaugą pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją sukuria valstybei pareigą ją užtikrinti be papildomų sąlygų (išskyrus PSD mokėjimą). Atitinkamai pareiga užtikrinti saugias darbo sąlygas (pandemijos atveju – galimybę atlikti testus) pagal LR Darbo kodekso 158 straipsnio 4 dalį tenka darbdaviams, ji negali būti perkelta darbuotojams („Darbuotojų saugos ir sveikatos priemonės finansuojamos darbdavio lėšomis“). Seimo priimtos minėtos įstatymo pataisos prieštarauja šiai Darbo kodekso nuostatai, taip pat Sveikatos draudimo sistemos įstatymo 9 straipsnio 2 daliai, pagal kurią iš PSD fondo yra apmokami draudžiamų asmenų profilaktiniai sveikatos patikrinimai

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, prašome jo ekscelenciją vetuoti 2021 m. spalio 19 d. Lietuvos Respublikos Seime priimtą Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 18, 37 ir 40 straipsnių pakeitimo įstatymą, pasiūlant laikytis iki šiol buvusios testavimosi tvarkos, kuri yra numatyta Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 40 straipsnio 2 dalyje, kurioje nurodyta, kad iš valstybės biudžete sveikatos priežiūrai numatytų lėšų finansuojama valstybės lygio ekstremaliosios situacijos, paskelbtos dėl užkrečiamosios ligos, karantino ir (ar) riboto karantino, kurie nustatomi pagal šį Įstatymą ir kitus teisės aktus, priemonių taikymas žmonėms, jų sveikatos patikrinimai, mikrobiologiniai tyrimai, ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų imunoprofilaktika, izoliavimas, atliekami Lietuvos Respublikos ir (ar) tarptautinės teisės aktų nustatyta tvarka.

Kęstutis Juočeris

Komentarų: 1 »

  1. Gerovės valstybė yra pederastų valdžia plius viso pasaulio skaitmenizacija parašė:

    video kuriame pasisako Italijos premjeras: europos planai 2026 metams.Gryni pinigai bus panaikinti,visu žmoniu sučipavimą,dirbtinio intelekto kontrolė.(skamba kaip iš fantastikos srities) Video rusų vertimas:

    bastyon.com/index?v=432219363e36dc148e7164166b68cbeeeaa2f5fa1e87bae0ffcb7726413d5b21&video=1&ref=PXgYFdVs5W831WpksVLA5hNtXa7XSqUzLB

    Patinka

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: