Praleisti ir eiti į turinį

Remigijus Šimkus. Liberalkomunistinė diktatūra ant slenksčio

Viskas, kas vyksta dabar, kas vyko anksčiau, kas vyks ateityje – jau yra buvę! ( Šv. Raštas)
Arba: liberalkomunistinė diktatūra stovi ant slenksčio!

Kažkas ne taip…

Kaip liaudis sako, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Atrodo, kas čia gero, sėdėti namų arešte. Bet, kai sėdi uždarytas namuose, turi laiko pamąstyti apie esamą padėtį: kas po velnių vyksta, kad sveikiems žmonėms negalima išeiti į lauką, lankyti gimines, sveikiems vaikams eiti į mokyklas, vaikų darželius…Sveikiems tėvams negalima eiti į darbus ir už namų areštą kaip kaliniams, gauti pašalpas…Kokia baisi turi būti ta priežastis, kad tai vyktų! Gal užpuolė ebola ar maras? Bet gi- ne. Dalis žmonių, iš baimės dar nepraradusių sveiko proto, pradėjo analizuoti situaciją, domėtis ne sisteminių profesorių žmones varančių į paniką, bet realiai vertinančių situaciją, informacija. Pasirodo, ta bėda, ne tokia ir didelė, kad reikėtų visus areštuoti.  Mirštamumas nuo tos bėdos siekia – 0,7 proc. nuo bendro susirgusių skaičiaus, kai nuo paprasto gripo – 0,2 proc. Statistika rodo, kad 99,3 proc. žmonių pasveiksta. Be to, nuo tos naujos bėdos miršta daugumoje labai garbingo amžiaus piliečiai, kai tuo tarpu nuo įprasto mums gripo – nuo 30 iki 50 metų amžiaus. Tai kodėl sveiki suaugę žmonės, negali lankyti suaugusių sveikų tėvų?…Autanaziją net kai kur leidžia, o aplankyti tėvų – ne! Čia yra logika?- aišku, kad ne. Labiausiai gaila areštuotų vaikų. Jau ankščiau jie buvo priklausomi nuo tų durninančių IT technologijų, tačiau dabartinėje situacijoje, jei nebus priimti adekvatūs sprendimai, užauginsime kvailesnę, socialiai degradavusią kartą ( gal to ir siekiama?).  Dalis tėvų suprato situacijos pragaištingumą, pabudo ir žadina kitus, iš baimės apiparaližuotus…

                             Koks kultūringas tas mūsų gripas…

Labai keistai atrodo ir mums įprasto gripo statistika. Kažkaip stebuklingai pas mus organizme gyvenantys gripo virusai, užleido vietą naujajam, moderniajam….Pvz. Telšių rajone 2020/2021  m. sezone net 6 kartus mažiau susirgimų įprastu gripu ir dar tokią šaltą žiemą. Pirmas kartas per daugybę metų. Ar ne keista? Per 2019/2021 m. gripo sezono metus, Lietuvos ligoninėse nesigydė nė vienas asmuo sergantis gripu. Turiu pasakyti, kad esant nerimui, įtampai, nuo virusinių peršalimo ligų miršta 3-4 kartus daugiau žmonių, nei nesant įtampos. Tai patvirtina tyrimai 1990/94 daryti subyrėjus TSRS. Baimė, nerimas dėl ateities, išskiria į kraują daug adrenalino, kuris nusilpnina imuninę sistemą. Prie to prisideda ir sėdėjimas patalpose.  Ką mes girdime ir matome kasdien nuo ryto iki vakaro? – įtampos eskalavimą visuomenėje. Kaip čia jums derinasi su rūpesčiu žmonėmis?

Stebuklų stebuklai, Kašpirovskis grįžo!

Valdantieji deklaruoja, kad visos uždarymo priemonės žmonių labui. Na, jeigu taip, tai kodėl neatkuriamos infekcinės ligoninės, kuriose tik susirgus ta sunkia liga, būtų teikiama kvalifikuota pagalba, kaip tai daroma vienoje kaimyninėje diktatūroje ir daugybę žmonių išgelbėtume. Kodėl neatstatomas ambulatorijų tinklas, kad tik susirgus būtų suteikta pirminė kvalifikuota pagalba, būklės stebėjimas ir gydymas.  Dabar  žmonės palikti savigydai, o jei gydomi, tai Kašpirovskio  būdu… Į ligoninę priimami tik sunkūs ligoniai, kai jau išsikapstyti vilties nedaug. Jei rūpėtų žmonės, tai  nuo kitų ligų: vėžio, širdies – kraujagyslių ir kt. , nemirtų žymiai daugiau žmonių, nei prieš Tą ligą. Kažkodėl visos lėšos metamos ne problemos sprendimui, o situacijos nukėlimui iki kito karto, pinigus leidžiant sveikų žmonių dykinėjimui.. O gal neapsimoka? Mes gi pavertėme žmonių gydymą biznio sritimi. Privačios įstaigos dirba išsijuosusios.

                                  Geriau nebūna!

Atsitiktinumas ar ne, bet uždarytiems žmonėms sėdint namuose, Lietuvos ultra-liberalų valdžia (dabartinės Seimo daugumos visos tokios partijos), prastūminėja šeimos instituciją, moralę (narkotikų legalizavimas) griaunančius įstatymus. Nenustebsiu, kad neužilgo ir prostituciją pasišaus legalizuoti, JAV demonokratų (klaida tyčinė) pavyzdžiu. Dar niekada taip agresyviai, nesiskaitant su daugumos žmonių nuomone, tai nebuvo daroma. Pabudusių žmonių priešinimosi dėka, atidėtas žodžio laisvę galutinai panaikinantis įstatymas. Jau ir taip daugybė temų yra tabu, tos žodžio laisvės ir taip likę mažiau, nei Brežnevo laikais…Skubama, nes vėliau geresnės progos gali nepasitaikyti! Patys , vietoj to, kad atliktų pareigą ir dirbtų Seime, namuose sėdėdami, net poilsiaudami, griauna Lietuvą!

                                   Kuo jūs piktesni, tuo mums geriau!

Dar niekada taip agresyviai nebuvo priešinama visuomenė. Ir televizijose (įskaitant LRT), ir naujienų portaluose , ir visur kitur, kas ima pinigus už  šeimos institutą griaunančią informaciją, už gender propagandą, pilna žmones erzinančios informacijos ir pasityčiojimo laidų. Už žmonių mulkinimą ir priešinimą moka užsienio agentai- Sorošo ir kiti fondai. Tas nesąmones apmokame ir mes visi, nes finansavimas vyksta ir iš Lietuvos biudžeto. Užauginta ištisa armija mokytų parsidavusių naudingų idiotų, net mokslinius laipsnius gavę už Lietuvos menkinimą, šeimos griovimą, istorijos falsifikavimą. Veikia struktūra, pradedant nevyriausybiniu sektoriumi, informavimo (propagandos) priemonėmis, mokymo įstaigomis, baigiant aukščiausia valdžia. Keliama įtampa visuomenėje, siekiant žmones priversti išeiti į gatves. Tam jau pasiruošta. Dar Valstiečių vadovaujamas Seimas priėmė įstatymą, suteikiantį teisę kariškiams (lygtai būtų karo stovis)persekioti nepatenkintus žmones esama padėtimi, leido vykdyti Lietuvos žmonių cenzūrą. Ar nekeista, kodėl taikos metu, pasitelkiami kariškiai? O gal vyksta karas? Dar keisčiau, kai taip yra beveik visose pasaulio šalyse? Bet, kaip sakoma, Lietuvos mužikai kantrūs! Tačiau kantrybė irgi ne begalinė. O gal kaip tik to ir laukiama, kad prasidėjus nepaklusnumo akcijoms, provokatoriams panaudojus smurtą, būtų įvesta ypatinga padėtis ir autokratinis režimas. Ir jis jau nebūtų atšaukiamas!( Kinijos, Baltarusijos, Rusijos modelis)!

Mes išauklėsim kaimynus, iškoliosim negailestingai,- po to tegul užmėto nors kepurėm, pliki basi nesustosim!

Labai keistai elgiasi mūsų valdžia kaimyninių valstybių atžvilgiu. Niekam ne paslaptis, kad dėl agresyvaus kišimosi į suverenių, pasaulyje pripažintų valstybių reikalus, esame žiauriai finansiškai baudžiami. Štai paskutinis atvejis, kai bandėme įsiūlyti gražią mergaitę į prezidentus. Mergelė taip ir liko su rūtų vainikėliu, o mūsų šalies biudžetas eilinį kartą patyrė didžiulius nuotolius, netekęs naftos produktų tranzito iš Baltarusijos. Neužilg neteks ir trašų tranzito (tikėtina jau šiemet) Nei daug, nei mažai, bet bent po 40 eurų kiekvienas pensininkas nedagaus prie pensijos. Na, žinoma gaunamos nenumažins, tik kai reikės kelti, nebus iš ko..Taip, nelabai daug, bet senjorai manau galvoja kitaip. Na, tiesa, prezidentas dadėjo po 3 eur. pensininkams, kuriame gi gerovės valstybę!

Bet kita žala padaryta daug didesnė – prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos Rusija jau žvangina ginklais. 30 m. valdant blogajam Batkai, Rusija žvangino ginklais tik prie pietvakarinės sienos, o dabar įsitaisė ir prie rytinės, taip paimdama Lietuvą į žiedą ir uždengdama visą teritoriją ir oro erdvę. Ar tai teisinga politika, ar ne – spręskite patys, bet, kad Rusija įves savo kariuomenę į Baltarusiją, varant Batką į kampą,  net man – kaimiečiui – buvo aišku.  Kiek žinau, Valstybės saugumo departamento ataskaitoje, apie tą grėsmę neužsiminta. O gal tai koks slaptas planas- priartinti priešą, įvilioti ir sunaikinti vienu ypu…Tik gaila, kad jau ne 15 amžius, nelabai turime su kuo. Kaip įviliosim, taip ir liks…, kaip 1940 m.

Klimpdami į skolas, neišvengiamai bankrutuosime!

Tie visi uždarymai (lockdaunai)  šalių ekonomikoms – masinių bankrotų šimtaprocentinis katalizatorius. Yra šalių ES, kurios jau prieš tą ligą, turėjo net 100-200 proc. skolas nuo metinio BVP (bendras vidaus produktas). Lietuva nuo 35 proc.  išaugino iki 48 proc. BVP  vos per 2020 metus. Šiemet vėl skolindami 5 mlrd. ir nesurinkdami biudžeto, labai tikėtina pasieksime ir 60 proc. nuo BVP. Atrodo mažiau už kitus (ES vidurkis apie  85 proc.) bet kai sveiki žmonės nedirba, kuo viskas gali baigtis? Bedarbystė jau išaugo dvigubai, daugybė žmonių išbėgo iš Lietuvos, kur netaikomi tokie griežti (pas mus vieni griežčiausių pasaulyje) reikalavimai.  Esame euro zonoje ir kai grius euras,  garmėsime su visa euro zona! Tada mirusių bus nepalyginamai daugiau, nei nuo dabartinės bėdos. Ar yra  šalyje paskirta institucija, kuri kvalifikuotai vertina galimas lockdaunų pasekmes? – kol kas neteko girdėti nei matyti.  O gal darome tik tai, kas liepta? Galima įtarti, nes beveik kasdien tai iš vienų, tai iš kitų vadovų išsprūsta tokie posakiai: ,,kaip bus pasakyta, taip ir padarysim‘‘, ,, ne ,dar nurodymų negavome“ ir panašūs. Susidaro įspūdis, kad valdo visiškai svetimi, nei regėti nei girdėti , o mes tik ES pakraščio žemių gyventojai, kuriuos valdo jų paskirti (įsiūlyti rikimų metu) prievaizdai…

Atrodo, kad pasaulis išprotėjo…Gal ne?- gal tik yra noras jį tokiu paversti, kad būtų galima didinti savo galią ir įtaką, ir ja pasinaudojus pasaulį pertvarkyti eilinį kartą, nesiskaitant nei su priemonėmis, nei  su pasekmėmis ( 20 amžiuje išžudyta daugiau nei 100 mln. žmonių), toliau užsitikrinti valdžią, įtaką ir kontrolę, kuri buvo pradėjus sprūsti iš rankų!

Iš to, ką čia pasamprotavau, matosi viena ryški tendencija: kuo blogiau, tuo geriau! O kodėl taip vyksta, kokie to tikslai, ar tikrai viskas jau yra buvę ir ar tikrai komunizmas vėl grįžta ir baigia užtrenkti laisvės duris, pasiaiškinsime kitoje dalyje.

P.S.: Tai tik mano subjektyvi nuomonė. Visus Dievas apdovanojo galimybe galvoti ir rinktis, tad laikas pradėti galvoti ir daryti teisingus pasirinkimus! Klysti nėra laiko! O tiems, kas galvoja, kad Dievo nėra – galiu trumpai pasakyti – jūs neigiate savo būtį…

2 Comments »

  1. Taip, komunizmas smogė visai iš kitos pusės. Mąstantiems reikia susitelkti, nelaukiant , kol bus įsodinti į riešą čipai, su kuriais bus patogu pasiimti pinigus iš banko, įeiti į koncertą ir t. t. Paskui bus Kinijos pavyzdžiu sugalvotos gero elgesio knygelės, kur bus parašyta, kad tu skiepytas, čipuotas ir t.t. Ir liksi be dokumentų, pinigų, ir smegenų. Kai kas jau dabar jų nebeturi. Su kaimynais pyktis nedera, nes Lietuva – žirnis prie didelio kelio ir kabintis teks į artimiausią, .Baltarusija nuo 5d. žada atjungti Lietuvai elektrą – ar to negirdėjo mūsų valdžia? Greičiau tvarkykite Ignalinos reaktorius, o gal dirbsime pasišviesdami balanomis? Jau pinigų už krovinius nebėra. Pūskitės toliau. Siūlau paskaityti l.l. pasaką apie varlę ir jautį. Įgysite išminties, Vargšė varlė tiek pūtėsi, norėdama pranokti jautį, kad sprogo….visa išmintis liaudies pasakose. Neskaitėte? Ten viskas užkoduota. Vytautas Didysis mokėjo tinkamai bendrauti su kaimynais, todėl ir šiandien jam statomi paminklai….

    Patinka

    • pritariu, tačiau RU/ES kaimynai tą patį daro su savo žmonėmis. Taigi čia tik spektaklis. Per savo adeptus NWO siekia savo tikslų nupirkdami visus ir visa, nenupirkus – diskredituojami, pašalinami. Žmonės LT vis dar miega įtikinti šio madingo “maro“ siaubingumu, kurio priedangoje vyksta sisteminiai procesai: žodžio, žmogaus teisės ir laisvės sutrypiamos akyse. Šis monstras jau žingsniuoja per ES (Belgijoje 1 balandžio) žmonės buvo daužomi, trypiami arkliais, pjudomi šunimis policijos). Situacija labai labai rimta. Tie, kurie išdavė šalį su žmonėmis galvoja kad “praslys“ ir jų nepalies. Deja, Huseino, Kadafio, Hitlerio, Napoleno istorijos turėtų būti visiems prieš akis.

      Patinka

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: