Praleisti ir eiti į turinį

Vytautas Sinica: Tikslas – vienyti esminių pokyčių valstybėje sie­kiančius piliečius


vytautas-sinica-gyvenime-niekas-negerbia-prisitaikeliu7Politiniame žemėlapyje atsiradote prieš pat rinkimus. Panašu, kad tiesiog norite sudalyvauti postų dalybose?

Priešingai, jau 2016 metais buvome kalbinami dalyvauti rinkimuose, bet to nedarėme, nes nematėme visuo­menėje subrendusio poreikio mūsų idėjoms. Partiją sukūrėme po ilgametės veiklos ir tik todėl, kad šalies įstatymai valstybės valdyme dalyvauti leidžia tik parti­joms. Siekiame ne postų, o pokyčių valstybės gyvenime.
Visuomeninę veiklą pradėjome dar 2004 metais, prof. Radžvilui su bendraminčiais įkūrus „Kito pasirinkimo“ judėjimą. 2011 metais pats su bendraamžiais sukūriau „Pro Patria“ jaunimo sambūrį. Galiausiai 2016 metais sukurtas Vilniaus forumas, išaugęs į Tautos forumą, vienijantį valsty bin gumą stiprinančių pokyčių Lietuvo­je siekiančius žmones. 2019 metais šis judėjimas įsteigė visuomeninį komitetą „Vytautas Radžvilas: susigrą­žinkime valstybę!” ir Europos Parlamento rinkimuose mažomis lėšomis ir vos per poros mėnesių kampaniją surinko 3,3 proc. balsų. Iki šiandieninio žingsnio ėjome
lėtai, apgalvotai, ugdydami visuomenę ir be jokio vienadienio oportunizmo.

Vadinatės Nacionalinis susivienijimas, tačiau nevienijate „patriotinių jėgų“ kaip N. Puteikis, priešingai, dalyvaujate rinkimuose atskirai. Koks čia vienijimas?

Mūsų tikslas yra vienyti esminių pokyčių valstybėje sie­kiančius piliečius, o ne antisistemiškumą imituojančias partijas, kaip N. Puteikio. Dešimtmečiais sistemoje vekiančių partijų ir politikų vienijimasis jokių pokyčių ne­gali atnešti. Šie „vienijimai“ tėra bandymas senais bū­dais, tik kartu prieiti prie valdžios. Šie vienytojai spėjo įrodyti, kad negali paleisti savo daug kartų pralaimėjusių partijų, nors visi galėjo atsiliepti į kvietimą ir asmeniškai prisijungti prie Nacionalinio susivienijimo. Daugybė iš­mintingų žmonių taip ir padarė. Tačiau „vienytojai“ nori sujungti bendrą sąrašą naudos dalybų principu, atsiskai­čiuoti jame vietas, pinigus reklamai, plotą plakatuose ir tikėtis bendromis jėgomis, bet ne bendromis idėjomis patekti į Seimą.

Patriotinės kalbos neturi jokios reikšmės vertinant ti­krąjį politikų nusiteikimą esminiams pokyčiams. N. Pu­teikis ir R. Dagys, deja, įrodė, kad veiksmais visapusiš­kai palaiko esamą sistemą ir tenori kosmetinių pokyčių, A.Juozaitis, per pusmetį pakeisdamas 4 partijas, aiškiai parodė, kad dėl valdžios susidės su bet kuo. Stebime šį dar nesibaigusį cirką iš šalies ir laukiame, kol vis daugiau žmonių supras jo beviltiškumą ir prisijungs prie mūsų. Simboliška, jog jaunimo „vienytojų” partijose nėra nė kvapo. Šie rinkimai greičiausiai paskutinis daugelio jų pasirodymas.

Esate daugiausiai filosofų partija, o valstybę turi valdyti praktikai. Lendate į pareigas, kurių nesugebėsite atlikti?

Pirma, praktikai valstybę jau „nuvaldė”. Turėjome ir praktiškų politikų, ir neva nepolitikų „profesionalų“ Vyriausybes. Visos jos buvo išardytos, žmonės nusivylė, o gyvenimas Lietuvoje iš esmės nesikeitė. Praktikai pačia savo esme yra žmonės, kurie priima esamas žaidimo taisykles ir stengiasi dirbti (arba vogti  – priklauso nuo žmogaus) tomis duotomis sąlygomis, tačiau nebando jų iš esmės pakeisti. Dalyvaujame rinkimuose įsitikinę, kad Lietuva atsikando tokios praktiškos politikos. Antra, jokiu būdu nesame vien filosofai. Mūsų koman­doje ir anksčiau, ir juo labiau dabar yra platus spektras ekonomikos, švietimo, socialinių klausimų, žemės ūkio, aplinkosaugos, energetikos, sveikatos apsaugos ir kitų sričių specialistų. Remiamės principu, jog niekas negali išmanyti visko ir meluoja kiekvienas politikas, kuris tokiu visažiniu apsimeta. Priimdami sprendimus savo gretose kreipsimės į geriausius kiekvieno klausimo specialistus ir derinsime specifines praktines žinias su mūsų judėji­mo vertybiniais principais. Tik toks požiūris į politiką gali ištraukti ją iš esamos pelkės.

Skelbiate tradicines pažiūras ir Sąjūdžio idealus, kurie įdomūs daugiausiai seniems žmonėms. Tai ne ateities, o praeities partija.

Priešingai, partija vienija skirtingų kartų žmones ir joje itin daug jaunų, 20–35 metų, narių. Didelė dalis jų yra politikos ir kitų socialinių mokslų studentai ir absolven­tai, valstybės valdymui būtinų sričių profesionalai. Gali­ma daug kalbėti apie atsinaujinimus ir „ateities politiką“, tačiau būtent mūsų sąraše yra gausu jaunų žmonių, pa­siruošusių šiuolaikiškai pažvelgti į XXI amžiaus Lietuvos iššūkius. Keturi iš pirmų vienuolikos mūsų sąraše yra jauni žmonės, ne tik kompetentingi, bet ir gerbiantys moralinę ir valstybingumo tradiciją.

Ar balsuojantys už jus nepraras savo balso, nes patekti į Seimą vis tiek neturite šansų?

Jeigu ir nepateksime, tai tik per tokį mąstymą. Būtent toks mąstymas ir sukuria šią problemą. Jeigu 2020 m. Seimo rinkimuose mums pritrūks kelių tūkstančių bal­sų, nėra abejonių, kad tai bus balsai žmonių, kurie bal­savo už jiems patiems mažiau priimtiną partiją, pati­kėję, jog mums nėra vilties. Nepadarykite šios klaidos. Pernai su 141 žmogaus komitetu ir 40 tūkstančių eurų biudžetu per du mėnesius, ignoruojami žiniasklaidos, surinkome 3,3 proc. arba 42 tūkstančius balsų. Šian­dien esame per 2000 narių vienijanti partija ir turėsi­me tikrai didesnį biudžetą ir debatų galimybes. Niekas negali garantuoti pergalės, tačiau nėra abejonių, kad ji įmanoma. Ko reikia pergalei? Kad prisidėtų visi tikrai mus palaikantys ir išdrįstų už mus balsuoti dauguma abejojančių, ar neišmes balso. Paradoksas, bet jeigu dauguma palaikančių taip balsuosite, tai ir neišmesite balso.

Žmonėms svarbiausia pragyvenimas – algos, darbo vietos ir pensijos – o ne demokratijos ir suverenumo klausimai. Kodėl kalbate tai, kas žmonėms neaktualu?

Negalime kartu su V. Uspaskichu ir panašiais oportu­nistais pataikauti žmonėms ir kalbėti dalykus, kuriuos visi nori girdėti, tačiau žinome, kad jie nieko nepakeis. Dešimtmečius visos partijos žadėjo didesnes pensijas, algas ir teisingumą, tačiau nė vieno tų dalykų nesu­laukėme. Kodėl? Nė viena partija tuo tarpu nekalbėjo apie tikrąją priežastį, kodėl negalime sukurti teisingos valstybės visiems piliečiams. Ta priežastis paprasta: piliečių balsas neina iki valdžios kaip šuns balsas neina į dangų. O šiandien turime valstybę, kurios piliečiai ne­kontroliuoja. Fasadinę valstybę ir fasadinę demokratiją. Tai ne kurios vienos partijos, o politinės sistemos pro­blema. Kai piliečius galima ignoruoti, valstybėje viską nulemia siauros įtakingos grupės: oligarchai, teisėjų klanas, žiniasklaidos milžinai, ES lėšas žarstančios ide­ologinės organizacijos. Todėl  – nors tai nėra savaime akivaizdu – tik atgavę valstybės kontrolę ir „ant trum­pųjų“ paėmę visus politikus (įskaitant mus!) piliečiai gali tikėtis, kad būtų pagaliau priimami tautai ir valstybei naudingi, o ne išrinktuosius tenkinantys sprendimai. Atkreipkite dėmesį, nė viena „vienijanti patriotinė jėga“ šia linkme nieko nedaro.

Yra teigiančių, kad esate klerikalinė partija, kalbanti apie krikščioniškas vertybes ir norinti visus suvaryti į bažnyčias, o faktinę valdžią atiduoti kunigams. Ką į tai atsakote?

Skelbiame akivaizdų faktą, kad lietuvių tautos moralinės ir kultūros normos yra suformuotos daugiausiai krikš­čioniškos etikos, kaip ir visa europinė civilizacija, į kurią veržiamės, yra suformuota krikščionybės. Absurdas būtų tam prieštarauti. Ne politikų darbas varyti žmo­nes į bažnyčias ar moralizuoti jų asmeninius gyvenimus. Politikų darbas priimti įstatymus, kurie atitiktų tautos moralės normas ir žmogaus prigimtį. Todėl laikome vie­nareikšmiška savo pareiga ginti tai, ką teisingai gina ir krikščionybė: santuokinę vyro ir moters šeimą, saugumą auginti vaikus be valstybės kišimosi, valstybės finan­sinę pagalbą gausioms šeimoms, nuo genderizmo ir kitų pseudomokslų saugų švietimą ir medijas. Žinome, kad dauguma Lietuvos žmonių, nepriklausomai nuo savo ti­kėjimo, tam pritaria.

NS_logo_(raudonas) (1)


Neatlygintinai platinama politinė reklama

Komentarų: 1 »

  1. Kas anksčiau balsavo, kaip iš pradžių ir aš, už išdavikišką neoliberalistų šutvę, turėtų patikėti straipsnyje keliamomis idėjomis – ir atitinkamai per rinkimus pasielgti. Nebijoti „prarasti“ balso. Taigi.

    Patinka

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s

%d bloggers like this: